2 april 2023
torsdag, 24 januari 2013 19:27

Studentbostadsbåt i Värtahamnen

Skrivet av 
alt
I planen för Södra Värtahamnen ingår, förutom studentbostäderna, cirka 1 000 bostäder. Bild Aaro Designsystem

 

Det ska bli en studentbostadsbåt med 600 bostäder i Värtahamnen år 2017. I juni år 2011 lämnade Wallfast, med vd Mikael Eskils, in en ansökan om en markanvisning till Exploateringskontoret för ombyggnation av ett äldre biltransportfartyg i Frihamnen. Förutsättningar för byggnationen är särskilt krävande. För Dagens Fastighetsaktie framhöll i september 2011 Cecilia Kolga, informationschef i systerbolaget Walleniusrederierna, att idén att bygga om ett äldre fartyg var drygt tio år gammal, och för att projektet ska kunna realiseras måste förutsättningar som en permanent plats, en ekonomisk hållbar kalkyl och fler medfinansiärer, vara på plats.  Detta gäller fortfarande. Idag säger Cecilia Kolga att projektet är komplext med miljöföreskrifter i hamnmiljö och kostnaden är stor, cirka 0,5 Mdr kr. 

 

Nu kommer Stockholms stad i exploateringsnämnden den 7 februari att besluta om markanvisning för det unika projektet i Värtan – studentbostäder på båt. Walleniusrederierna som äger båten räknar med att kunna uppföra 600 studentlägenheter om 40 kvm samt 50 vandrarhemslägenheter. Målet är att bostäderna ska stå inflyttningsklara omkring 2017.

 

– Vi tar nu initiativ till ett unikt projekt där vi i ett slag kan öka antalet studentbostäder med 600 lägenheter i ett mycket attraktivt läge vid Norra Djurgårdsstaden. Eftersom det är första gången någon bygger en studentbåt krävs noggranna utredningar för att allt ska fungera med exempelvis brandskydd, tillgänglighet och bullernormer, men nu tar vi första steget mot ett förverkligande och det är jag väldigt glad för, säger exploateringsnämndens ordförande, borgarrådet Joakim Larsson (M).

 

– Stockholm ska vara en kunskapsstad i världsklass och det förpliktigar oss att bidra med bostäder till studenterna. Det är viktigt att alla stadens aktörer bidrar till detta, samtidigt som frågor som berör hamnverksamheten särskilt måste studeras och beaktas för att trygga Stockholm Hamnars fortsatta verksamhet, säger Helena Bonnier (M), ordförande i Stockholms Hamnar.

 

I en kommentar kan sägas att det är utmanande att förvandla fartyg till studentbostäder. Få förebilder finns i världen. Projektet är svårt med stora kostnader, men goodwillvärdet för Stockholms Hamnar och Wallfast är betydande. SF