21 mars 2023
måndag, 28 januari 2013 17:14

ICA och Stockholm planerar markaffär i Årsta

Skrivet av 
alt
På Årstafältet planeras en ny stadsdel för 10 000 invånare. Bild: White arkitekter.

 

ICA Fastigheter har tecknat ett markanvisnings- och intentionsavtal med Stockholms stad. Enligt avtalet ska ICA sälja sin lagerfastighet som ligger inom stadsutvecklingsområdet för Årstafältet och samtidigt köpa mark i anslutning till fastigheten för att säkra ett bra butiksläge i ett av Stockholms största bostadsprojekt.

 

Transaktionen förväntas, bland annat beroende på exploateringsgrad, kunna ge upphov till en reavinst för ICA Fastigheter om 400-500 Mkr. Denna kommer tidigast att påverka resultatet 2016 då tillträdet förväntas äga rum.

 

Formellt beslut om affären fattas av Stockholms stads kommunfullmäktige under våren 2013.