21 mars 2023
måndag, 28 januari 2013 17:21

Fortsatt god tillväxt i Stockholm

Skrivet av 
alt
Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region. Foto: Cato Lein.

 

Lönesumman fortsätter att öka under tredje kvartalet 2012 i Stockholm, drivet av den privata sektorn. Tillväxten sker i samtliga branscher. Försäljningen och nyföretagandet minskar dock. Arbetsmarknaden försvagas även med fler arbetslösa. Trenden med ökad sysselsättning fortsätter i takt med den fortsatt starka befolkningsökningen. Det framgår av den senaste rapporten av Stockholmskonjunkturen.

 

Lönesumman ökade under tredje kvartalet 2012 med 5,1 procent i Stockholms län och 6,7 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. Tillväxten fick därmed ny fart i Stockholm. I övriga Sverige var tillväxten 3,7 procent under perioden. Tjänstesektorn, finans samt hotell- och restaurang är branscherna med störst ökning.

 

– Det är bra att tillväxttakten i lönesumman återigen ökar. Stockholm står starkt även om vi ser resultatet av den svaga globala konjunkturen. Sysselsättningen ökar i takt med den kraftiga inflyttningen, trots en i övrigt dämpad arbetsmarknad, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

 

Arbetslösheten ökade under perioden med 0,2 procentenheter i länet respektive 0,3 i staden. Den totala sysselsättningen ökade dock med 1,3 procent. Antalet invånare i Stockholms län fortsatte också öka, under tredje kvartalet med 10 558 personer. Stockholms stad stod för cirka hälften av ökningen.

 

Antalet besökare till Stockholm fortsätter alltjämt att öka. Under tredje kvartalet kom 1,2 procent fler besökare till länet och 2,6 procent till staden. Ökningen i övriga Sverige var 0,9 procent.