21 mars 2023
måndag, 04 februari 2013 23:50

Stockholm miljardinvesterar på Kungsholmen

Skrivet av 
alt
En brandstation, en central för polis, ambulans och trafikledning ska uppföras i Lindhagen. Bild: White

 

I går presenterade Stockholms stad planerna för en ny unik byggnad på Kungsholmen som ska ligga på Lindhagensgatan, intill Essingeleden. Byggnaden ska rymma en ny brandstation, en samverkanscentral för polis, ambulans, brandkår och trafikledning, kontorslokaler samt restauranger, kaféer och andra mötesplatser. Totalt beräknas det handla om  1 200 nya arbetsplatser i byggnaden. Ovanpå byggnaden planeras för Stockholms första takpark, öppen för allmänheten.

 

Syftet med den nya samverkanscentralen är en närmare samordning av polis, ambulans, brandkår och trafikledning för att förbättra tryggheten för regionens invånare. Stockholms stad ansvarar för byggnaden, men projektet som helhet bygger på ett nära samarbete med ett antal samhällsaktörer, däribland Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting och ett tiotal kommuner i länet.

 

Genom den här satsningen bidrar Stockholms stad ytterligare till den fortsatta utvecklingen av västra Kungsholmen, som just nu är en de snabbast växande delarna av innerstaden. Beslut om bygget förväntas tas i Stadsbyggnadsnämnden i slutet av 2013, följt av beslut i kommunfullmäktige i början av 2014. Inflyttning beräknas kunna ske tidigast under 2016.