1 december 2023
tisdag, 05 februari 2013 20:09

SFV renoverar för 690 Mkr

Skrivet av 
alt
Kv. Loen i Stockholms Klarakvarter får tre nya våningar.

 

Statens fastighetsverk (SFV) avslutar nu renoveringen av kvarteret Loen i Stockholms Klarakvarter. I samband med renoveringsarbetena har SFV adderat tre våningar om 3 400 kvm för att få fler kontorsarbetsplatser. SFVs budget för om- och tillbyggnaderna för kvarteren Loen är fastställd till 690 Mkr. Den slutliga kostnaden sammanställs när projektet är helt avslutat i juni 2013. Prognosen visar att budgeten inte kommer att överskridas.

 

Regeringskansliet hyr knappt 20 000 kvm, varav cirka 16 000 kvm kontorsytor inklusive rum för ledning, möten, pentryn och hygienutrymmen. Totalt handlar det om 629 arbetsplatser. Övriga 4 100 kvm omfattar framför allt Regeringskansliets entré och bibliotek. Ny hyresgäst är Dansmuseet som hyr cirka 1 500 kvm med inflyttning i vår. Dessutom ska SFV, förvaltningsområde Regerings- och domstolsbyggnader hyra 667 kvm. Stor vikt har även lagts på att sänka energiförbrukningen för kvarteret.    

 

– Bland annat har vi installerat 250 kvm solpaneler på taket. Dessa genererar tillskottsvärme som på sommaren omvandlas till kyla. Andra energiåtgärder är effektiv värmeåtervinning i ventilationen, belysning som styrs av närvarogivare och energieffektiva fönster med samma utseende som de ursprungliga, säger Charlotta Andersson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.