19 maj 2024
måndag, 18 februari 2013 16:55

AMF visade framtidens trygga futuRum

Skrivet av 
alt
Charlotta Liljefors Rosell, affärsområdeschef kontor på AMF Fastigheter, trivdes med rätt rumsfuktighet.

 

alt

Mats Hederos, vd AMF Fastigheter, intervjuades av trendspanaren Stefan Nilsson.

 

alt

Niclas Österberg, uthyrningschef, Mimmi Frendin, KTH, Charlotta Liljefors Rosell och Beatrice Orlandi  KTH.

 

alt

The Core i FutuRum med projektledarna Peter Ullstad och Linda Fredén från Codesign.

 

alt

I en framtid med flexibla bygglov kan Galleriankvarteret få utbytbara kontorsmoduler.

 

 

Mats Hederos, vd AMF Fastigheter, intervjuades av trendspanaren Stefan Nilsson i samband med AMF Fastigheters futuRum på Regeringsgatan 29 i Galleriankvarteret i Stockholm. Hederos framhöll vikten av tät och nära relation med hyresgästerna samtidigt som bolaget strävade att vara i framkant då det gäller framtidens kontorsmiljöer.

 

I ett samtal med Charlotta Liljefors Rosell, affärsområdeschef kontor på AMF Fastigheter, framhöll hon:

– Utställningen visar att samtidigt som kraven på flexibilitet dras till sin spets ökar behovet av ett kontor som skapar sammanhang, trygghet och bygger företagskultur. Vi ser tecken på att ”coworking” ökar där konkurrerande företag väljer att sitta tillsammans för att kunna utbyta erfarenheter, snarare än att vara rädda för konkurrensen.

 

Ansvariga projektledare har arkitekterna Peter Ullstad och Linda Fredén varit från Codesign. De, tillsammans studenter från KTH Arkitekturskolan och Konstfack, spår att framtidens kontor står för trygghet och stabilitet i en turbulent omvärld. Där vill vi boa in oss och lämna personliga avtryck.

 

Studenterna från KTH Arkitekturskolan och Konstfack visade elva fullskaliga modeller kring fem teman som på flera sätt kommer att prägla framtidens kontorsmiljöer. Utställningens fem teman var 1. Parasiter.

2. Plattformar. 3. Gränslös framtid. 4. Boa och 5. Avtryck.

 

Kring temat Parasiter handlar det om de döda ytorna, korridorerna, som slingrar sig som masken i ett moget äpple. Genom takplattornas givna former skär projiceringar nere i arbetsmiljön. I kontorsmiljön påverkas vi av ljud, ljus och doft vilken medför att vi kan välja rum efter sinnesstämning. De två rummen kring det här temat hade dels skapats av Astrid Skog, Hanna Wikström och Joel Englund, som kallade sitt rum: The Atmosphere Based Workplace, dels hade Elenita Berg skapat en rum, kallat The Core, en ryggrad som löper genom arbetsplatsen och vidare ut i staden, ett rum med bibliotek, galleri och mötesplatser.

 

Kring temat Gränslös Framtid hade Beatrice Orlandi med diigtala skärmar och skisser visat på ett framtida samhälle där evolutionen spolas tillbaka och samhället avvecklar sig självt. Ett annat rum i detta tema, skapat av Mimmi Frendin, var ett kombirum som dels kunde vara en arbetsplats, dels en toalett. Trots allt blir det trängre i städerna och då gäller det att utnyttja ytorna på bästa sätt.


Kring temat Boa handlade det om att vi vill känna oss trygga och därför vill vi skapa flexibla miljöer för skiftande behov. I detta tema hade Marcus Kujala skapat Kangas med mötesplatser efter behov som hade adderats med olika lager av tyg och draperier. Vidar Nielsen hade skapat ett flexibel madrassliknande membran som kunde formas efter behov, medan Sofie Andersson hade skapat framtidens The Urban Nomad med hjälp av ett kartongkontor.

 

Kring temat Plattformar handlade det om aktivitetsbaserade arbetsplatser. I Rent a space av Anna Veredaguere Burgaya hittar man hjälp av en app rätt plats för dagens möte och får den anpassad efter behov som sandstrand, spamiljö eller storstadspuls. Medan 24/7 av Viktor Nilsson, Maria-Thérèse Kazantzidou och Manuel Nyberg Inostroza visade den nya hubben med framtidens ABC-samhälle där vi kan träna, arbeta, få barnpassning och underhållning. Slutligen i detta tema visade även Marlena Wulf och Björn Ingridsson i Mediated Technology olika individuella arbetsplatser som snabbt kan skapas efter behov.

 

Kring temat Avtryck handlade det mesta om det alltmer flexibla kontoret med sk clean desks där Joao Francisco Lopes De Sousa visade hur våra föremål, vår lagrade information och skjutbara hyllor skapar förändrliga rum.