19 maj 2024
tisdag, 19 februari 2013 19:48

Vasakronan investerar 480 Mkr i Kista

Skrivet av 
alt
Vasakronan bygger 19 000 kvm i Kista Terrass.

 

Vasakronan har tecknat ett 12-årigt hyresavtal med en hyresgäst i Kista. I och med detta kan bygget av en ny kontorsfastighet om 19 000 kvm i Kista Terrass starta. Investeringen uppgår till cirka 480 Mkr. Zengun har upphandlats som totalentreprenör och projektet ska stå klart för inflyttning under första kvartalet 2015.

 

Vasakronan är en av de största fastighetsägarna i Kista och äger sedan tidigare profilfastigheterna Kista Science Tower, Kista Entré och Modemet. Utöver dessa har bolaget cirka 200 000 kvm befintliga och blivande byggrätter. Nu byggs ytterligare ett hus, hus 9 – ritat av White arkitekter – vilket kan komma att kompletteras med ytterligare ett då även ett samverkansavtal mellan parterna finns på plats.

 

– Vi tror starkt på Kista och områdets fortsatta utveckling. Vår vision för Kista Terrass är att skapa ett attraktivt område med främst moderna verksamhetsstödjande kontorsfastigheter för både stora och små företag. Summan av våra befintliga och blivande byggrätter gör det möjligt för oss att realisera den visionen och bygget av hus 9 är ett steg på vägen, säger Per Thiberg, chef för fastighetsutveckling och uthyrning på Vasakronan.

 

Målsättningen är att byggnaden ska miljöklassas enligt LEED Gold och parterna kommer att teckna ett grönt hyresavtal.

 

Vasakronan har för närvarande tre pågående nybyggnadsprojekt i Stockholmsområdet. Utöver Kista Terrass är dessa Svea Artilleri och Frösunda. Den totala investeringen för projekten är cirka 1,2 Mdr kr och den uthyrningsbara kontorsarean cirka 43 000 kvm, varav 92 procent är uthyrt i dagsläget.