1 juni 2023
måndag, 08 april 2013 18:47

Uppsalahem – nytt rekord för nyproduktion

Skrivet av 
alt
Två Torn är Uppsalas högsta bostadshus om drygt 33 meter.

 

Uppsalahem uppvisade ett starkt resultat för 2012 samtidigt som investeringsnivåerna för nyproduktion nådde nya rekordnivåer. Koncernens omsättning steg till 1 050 Mkr (999), medan resultat före skatt minskade till 130 Mkr (1591). Antalet bostäder i pågående nyproduktion uppgick till 1262 (887).

 

I september 2011 förvärvade Uppsalahem 51 procent av Studentstaden, vilket påverkade resultatet för 2012. Underhållet i Studentstadens bostäder har delvis varit eftersatt, och under året har nästan 50 Mkr investerats i underhållsprojekt. I mars 2013 undertecknade Uppsalahem och Rikshem en avsiktsförklaring, gällande att Uppsalahem kommer att förvärva de utestående 49 procent under maj 2013.

 

Under året flyttade de första kunderna flyttat in i Två Torn i stadsdelen Luthagen, som med sina 33,6 m är Uppsalas högsta bostadshus. I nyproduktionen fokuserade bolaget tydligare på att bygga för unga och studenter.

 

Utdelning till ägaren, Uppsala Stadshus AB, går i linje med den nya allbolagen. Totalt utdelas 4,1 Mkr till ägaren.