1 december 2023
onsdag, 10 april 2013 14:25

White vann tävling om Micasas äldreboende

Skrivet av 

 

alt
Whites förslag på Micasas äldreboende i Norra Djurgårdsstaden omfattar 150 hyresbostäder.

 

Juryn för Micasa tävling om framtidens äldreboende i Norra Djurgårdsstaden är nu klar. Vinnare blev White Arkitekter i Göteborg med tävlingsbidraget Meningsfyllt. 

 

I motiveringen skriver juryn:

”Meningsfyllt redovisar med stor inlevelse trivsamma och unika boendemiljöer för äldre. Hela byggnaden genomsyras av en omsorg om detaljerna, från byggnadens träkonstruktion till utomhusmiljöerna. Anslaget och lösningarna i förslaget visar en potential för att utveckla denna byggnad till ett framåtblickande projekt som kan driva utvecklingen framåt, både när det gäller bostadsmiljöer för äldre och miljövänlig teknik, vilket stämmer med ambitionerna i Norra Djurgårdsstaden.”

­

 

– White Arkitekter och Meningsfyllt är värdiga vinnare i en tävling som har visat på nya sätt att tänka och planera för framtidens äldreboende. Nu börjar en intensiv period av projektering och byggnation av Micasas seniorboende och vård- och omsorgsboende för att kunna välkomna de nya hyresgästerna 2018, säger Anders Nordstrand, vd för Micasa.

 

– Vi är mycket glada över vinsten och den visar att vi medvetet de senaste åren byggt upp en stor kunskap om framtidens miljöer för äldre. Boendefrågorna för äldre är en av de största utmaningarna inom branschen framöver, säger Johan Lundin, kontorschef på White i Göteborg.

 

Tävlingen föregicks av en prekvalificering då följande fyra arkitektkontor/team valdes ut att delta i tävlingen: ArkitemaDOT AB, Stockholm; Marge Arkitekter AB med Land Arkitektur AB; Tyréns AB och SINTEF-Health research, Stockholm; Tegnestuen Vandkunsten A/S, Köpenhamn med ADEPT Aps, SLA A/S och Tyréns AB; samt White Arkitekter AB, Göteborg.

 

Juryn har träffats vid fyra tillfällen och bedömt tävlingsbidragen utifrån följande kriterier: 1. Nytänkande kring bra bostäder och boendemiljöer för äldre. 2. Arkitektonisk gestaltning av byggnaden och grönytor. 3. Hållbart byggande med hänsyn tagen till energikrav, grönytefaktor, en stomlösning som medger en flexibel användning över tid och en effektiv förvaltning. 4. Genomförbarhet; funktionell och ekonomisk genomförbarhet.

 

Micasa Fastigheters seniorboende (ordinärt boende) och vård- och omsorgsboende (heldygnsomsorg) i Norra Djurgårdsstaden är en del av byggetappen Brofästet som är beläget mellan Gasverksområdet och Husarviken. Byggstart för projektet beräknas preliminärt kunna ske år 2016 och första inflyttning år 2018. 

 

I september 2012 fick Micasa en markanvisning för 150 hyreslägenheter i Norra Djurgårdstaden för omsorgs- och trygghetsboende. Vid den tidpunkten meddelade Exploateringskontoret att totalt markanvisningar för 560 lägenheter hade beviljats, varav 200 för hyresrätter och 320 för bostadsrätter. Priset för tomträtterna anvisade för bostadsrätterna nådde då ett nytt rekord om 23 510 kr/kvm ljus BTA. BF