25 april 2024
torsdag, 18 april 2013 19:56

Stabil Stockholmskonjunktur

Skrivet av 
alt
Olle Zetterberg, vd för Stockholm Business Region. Foto: Cato Lein.

 

Under fjärde kvartalet ifjol fortsatte lönesumman att växa i Stockholm. Ökningen var 5,2 procent i länet och 3,9 procent i staden jämfört med föregående kvartal. Det framgår av den senaste utgåvan av Stockholmskonjunkturen från Stockholm Business Region.

 

Den största tillväxten skedde i offentlig sektor. Tillväxttakten dämpades i privat sektor, samtidigt som nyföretagandet minskade och arbetsmarknaden försvagades med fler varsel och ökad arbetslöshet. Sysselsättningen fortsatte dock att öka parallellt.

 

Utbildning, hotell och restaurang samt finans- och företagstjänster var de starkaste branscherna i länet under perioden.

 

– Läget i Stockholm är stabilt. Tillväxten i offentlig sektor väger delvis upp den dämpade tillväxten i privat sektor. Försäljningen och arbetsmarknaden har försvagats men är överlag starkare än i övriga Sverige. Sysselsättningen fortsätter också att öka, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

 

Antalet sysselsatta fortsatte att öka under perioden med totalt 16 700 personer, de flesta i Stockholms stad. Dock fortsatte även antalet arbetslösa att öka: 0,5 procentenheter i länet och 0,2 i staden jämfört med samma kvartal 2011. Det berodde på den fortsatt starka befolkningsökningen, 35 533 i länet, där tre av fyra ingår i arbetskraften.