25 april 2024
söndag, 19 maj 2013 14:53

Hahne, nyvald i Victoria Park AB

Skrivet av 
alt

 

                                                                                                                             

Victoria Park AB (publ) hade i slutet på förra månaden en årsstämma. Denna stämma beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

 

Styrelseledamöterna Bo Forsén, Greg Dingizian, Sten Libell, Anders Pettersson och Peter Strand omvaldes. Bo Forsén omvaldes även till styrelseordförande. Till ny styrelseledamot valdes Christian Hahne (bilden ovan, foto: Cato Lein). Pia Andersson hade avböjt omval. Till revisor omvaldes Ernst & Young.

 

Christian Hahne är vice vd i Erik Selin Fastigheter AB samt arbetande styrelseordförande i Fastighets AB Centur. Han är även styrelseledamot i NP3 Fastigheter AB samt styrelseordförande i Alnova Balkongsystem AB och World FuelSecure Systems AB.

 

I en kommentar kan sägas att Centur, där Christian Hahne är arbetande styrelseordförande, växer sig allt starkare. Det är Peab och Balder som till lika delar äger Fastighets AB Centur, ett bolag som äger de 25 handelsfastigheter, vilka Balder förvärvade av Catena AB. Handelsfastigheterna är huvudsakligen belägna i Stockholm, Göteborg och Öresund.  Centur, med en fastighetsportfölj värd cirka 2 Mdr kr, gjorde enligt sin senaste rapport ett rörelseresultat om cirka 130 Mkr. I ett samtal med Christian Hahne framhåller han att Centur är ett projektinriktat bolag som nu planerar flera större affärer. SF