25 april 2024
måndag, 27 maj 2013 20:00

Akademiska Hus startar nytt projekt vid Frescati

Skrivet av 
alt

Akademiska Hus startar nya projekt vid Arrheniuslaboratoriet på Frescati. Bild Nyréns.

 

Stockholms universitet möter den expanderande verksamhetens behov av nya lokaler och vill samtidigt stärka sin attraktionskraft genom att samla all verksamhet inom den Biologiska sektionen till en plats. Akademiska Hus bygger därför en helt ny modern byggnad på 16 500 kvm i direkt anslutning till det befintliga Arrheniuslaboratoriet. Där bildas nu ett viktigt kluster av universitetets biologiska och kemiska forskning.

 

Samtidigt drar Akademiska Hus igång arbetet med att utveckla en ny, samlad energilösning för värme och kyla som ska försörja hela Arrheniuskvarteren. Energilösningen kommer att bestå av ett marklager med cirka 150 borrhål och bedöms kunna minska den köpta fjärrvärmen med 5 000 MWh per år.

 

Första spadtaget tas med hjälp av en grävmaskin som rattas av Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet, och Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Region Stockholm. Dessa personer kommer att berätta om visionerna för det nya Arrheniuslaboratoriet, som ska stå klart våren 2015.