1 juni 2023
torsdag, 06 juni 2013 17:49

Patrik Emanuelsson, ny vd för Micasa

Skrivet av 
alt

 

                                                                                                                         

Patrik Emanuelsson (bilden ovan) föreslås som ny

verkställande direktör i Micasa med tillträde från

och med den 5 augusti 2013. Nuvarande verkställande

direktör Anders Nordstrand frånträder samtidigt

befattningen som vd.

 

Nordstrands anställning i bolaget avslutas den 31 augusti 2013.

Patrik Emanuelsson har en gedigen utbildningsbakgrund med

examen från bland annat tekniskt gymnasium och militärhögskola.

Emanuelsson har varit anställd inom staden hos AB Svenska

Bostäder sedan år 2000, bland annat som divisionschef och

affärsutvecklare, och sedan år 2007 som vice verkställande

direktör.  Samråd i ärendet har skett med ledningen för

Stockholms Stadshus AB. MBL-förhandling skedde den

4 juni 2013.