1 juni 2023
söndag, 30 juni 2013 17:47

Älvstranden får ny vd

Skrivet av 
alt

 

                                                                                                                       

Styrelsen för kommunägda Älvstranden Utveckling i Göteborg har efter ett noggrant rekryteringsarbete utsett Lena Andersson (bilden ovan) till vd för bolaget från och med den 1 november. Hon är arkitekt och arbetar sedan ett antal år som chef för projekt- och markutveckling på HSB Göteborg. Det har inneburit strategiska fastighetsaffärer, men också detaljplanearbete med tydligt fokus på en lyhörd dialog – som i fallet med den uppmärksammade och lyckade samrådsprocessen kring Nya Hovås-projektet.

 

– Under mina år på HSB har det av förklarliga skäl mest handlat om bostäder, men jag har ett brett perspektiv på stadsutveckling och ser detta som ett naturligt steg med stora möjligheter, säger Lena Andersson.

 

Älvstrandens uppgift är att leda och driva arbetet med utvecklingen av Norra och Södra Älvstranden. Koncernen äger ett 70-tal byggnader med sammanlagt ca 350 000 kvm uthyrningsbar yta. Nyligen fick bolaget ett nytt ägardirektiv i vilket det bland annat står att bolaget ska ”bidra till helhetssyn, god samverkan och ett effektivt samarbete med stadens planerande nämnder och olika externa intressenter i syfte att skapa en hållbar stadsutveckling.” Här fungerar Vision Älvstaden – som kommunfullmäktige antog i höstas – som en viktig vägledning.

 

– Det är ett otroligt inspirerande och tydligt dokument för stadens centrala delar. Det känns som om politikerna nu sätter ner foten på allvar när det gäller hur framtidens Göteborg ska byggas och att man ser Älvstranden Utveckling som en viktig del i den processen, förklarar Lena Andersson.