2 april 2023
onsdag, 03 juli 2013 16:02

AMF köper Tobaksmonopolet

Skrivet av 
alt
Tobaksmonopolet 6, Stockholm Design District, omfattar 13 600 kvm.

 

alt

Interiör med taklanterniner. Foto: Equator

 

alt

Våningsperspektiv. Foto: Equator

 

alt

Mats Hederos, vd AMF Fastigheter. Foto: Cato Lein

 

alt

Magnus Kenning, Aberdeen.

 

AMF Fastigheter köper Tobaksmonopolet 6 på Rosenlundsgatan i Stockholm. Kontorsbyggnaden omfattar cirka 13 600 kvm och hyresgäster är främst design-, möbel- och textilföretag som tillsammans har ett gemensamt showroom – Stockholm Design District.  

 

– Genom förvärvet stärker vi vår position i detta attraktiva område på Södermalm. Tobaksmonopolet ligger nära Södra Station och Mariatorget med spårbunden trafik, vilket är en viktig faktor för oss när vi investerar, säger Mats Hederos, vd AMF Fastigheter.

 

Fastighetstransaktionen sker genom bolagsförvärv med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 520 Mkr. AMF Fastigheter tillträder fastigheten den 1 oktober 2013. Säljare är Aberdeen Property Funds SICAV-FIS Pan Nordic som förvärvade Toboksmomopolet år 2007. AMF Fastigheters portfölj på Södermalm, inkluderat Tobaksmonopolet 6, omfattar cirka 65 000 kvm.

 

MAQS och Tenzing har varit Aberdeens rådgivare vid försäljningen av Tobaksmonopolet.

 

– Tobaksmonopolet är den första etappen av en omfattande omdaning av en större fastighet på Södermalm. Vi har förädlat den gamla magasinsbyggnaden till moderna kontor och ett showroom med bibehållen karaktär. Vi koncentrerar oss nu på utvecklingen av övriga projektfastigheter i portföljen för att kunna återkomma med ytterligare färdigutvecklade kontorsfastigheter till marknaden inom kort, säger Magnus Kenning, transaktionsansvarig på Aberdeen.

 

I en kommentar kan sägas att förvandlingen av Tobaksmonopolet 6 från en magasinsbyggnad till en profilfastighet med ett fint showrum är till stor del Equators förtjänst, en arkitektbyrå som också präglade namnet Stockholm Design District.

 

Aberdeen förvärvade magasins- och fabriksbyggnaderna, om totalt cirka 27 000 kvm, av Swedish Match år 2007, som fortfarande har sitt huvudkontor i den före detta fabriksbyggnaden, vilken har byggts om till en kontorsfastighet. Denna fastighet, med Swedish Matchs huvudkontor, har Aberdeen fortfarande kvar i sin ägo.

 

Swedish Match hade fortfarande en tillverkning av cigarretter på Rosenlundsgatan 36 under 1990-talet då jag besökte fabriken och skrev en artikel om en uppgraderad produktionsanläggning. Idag har Swedish Match produktionsanläggningar i Brasilien, Dominikanska republiken, Filippinerna, Nederländerna, Sverige och USA. Medelantalet anställda i koncernen var under 2012 drygt 3 800. SF