1 december 2023
fredag, 12 juli 2013 19:24

Arcona bygger terminal på Djurgården

Skrivet av 
alt

Waxholmsbolaget får en ny terminalbyggnad för Djurgårdsfärjan.

 

Arcona har fått i uppdrag av Waxholmsbolaget att uppföra en ny terminalbyggnad för Djurgårdsfärjan vid Allmänna Gränd på Djurgården. Byggnaden som kommer att innehålla utrymmen för biljettförsäljning och personalutrymmen ska vara färdigställd i maj 2014.

 

Arkitektens – Ljung Arkitekter – tanke är att ge besökare till Djurgården en tydlig angöringsplats som också blir en välkomnande gest från vattnet inför mötet med innerstadens stora gröna lunga.

 

Fasadmaterialet kommer att bestå av betongelement och glas i runda former och taket kommer att skjuta ut och bilda ett stort skärmtak runt byggnaden. I entreprenaden ingår även markarbeten för nya spärrar samt en angöringsplats för båtarna.