31 januari 2023
fredag, 12 juli 2013 19:27

NCC säljer i Hagastaden till KLP för 1,62 Mdr kr

Skrivet av 
alt

När Torsplan och Hagastaden står klart har Stockholm fått en ny spännande stadsdel

med bostäder, handel, utbildning, forskning och ett dynamiskt företagsklimat, där över

40 000 personer bor och arbetar.

 

NCC säljer kontors- och handelsfastigheten Torsplan i Hagastaden i Stockholm för 1 618 MSEK. Köpare är KLP Fastigheter AB med preliminärt tillträde i slutet av fjärde kvartalet 2013. Försäljningen ger en positiv resultatpåverkan vid tillträdet och i takt med hyresgästernas inflyttning. Uthyrningsgraden uppgår till 84 procent.

 

Affären genomförs som bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om 1 618 MSEK efter avdrag för uppskjuten skatt. NCC ansvarar för uthyrning av kvarvarande ytor i ytterligare 3 år.

 

– Med stort fokus på hållbarhet strävar vi efter att uppnå BREEAM Excellent på Torsplan som är en av de första byggnaderna i Hagastaden, Stockholms nya stora utvecklingsområde. Jag är glad att flera mycket starka företag har valt oss som leverantör för sin specifika kontors- och handelslösning, säger Carola Lavén affärsområdeschef för NCC Property Development.

 

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 30 000 kvadratmeter varav kontor cirka 22 000 kvadratmeter och handel cirka 8 000 kvadratmeter samt ett garage med knappt 280 parkeringsplatser. Sammantaget uppgår uthyrningsgraden till 84 procent. Axfood, Structor, Inspektionen för vård och omsorg, Max Hamburgerrestaurang, Systembolaget och Hemköp är några av de företag som valt att etablera sig i Torsplan (Fastighetsbeteckning: kvarteret Fraktalen1,2 och3).

 

Hagastaden, som ligger mellan Norra Stationsgatan och Karolinska Sjukhuset, utvecklas till en av Stockholms helt nya stadsdelar med världsledande forskning och avancerad vård och en blandning av kontor, boende, parkområden och handel. NCC Property Development har långt gångna planer på att utveckla ytterligare en kontors- och handelsfastighet i anslutning till Torsplan.

 

NCC utvecklar Torsplan för att miljöcertifieras i nivå Excellent enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM.  Det innebär bland annat stor hänsyn till inomhusmiljö, ekologi, livscykel, avfall samt energi- och vattenanvändning. Fastigheten blir även en GreenBuilding.

 

Försäljningen resultatavräknas i affärsområdet NCC Property Development.

 

I en kommentar kan sägas KLP Eiendom är flitig köpare av svenska fastigheter, särskilt efter att bolaget förlorade budstriden om Kista Galleria. Gunnar Gjørtz, som är ny vd för KLP Eiendom sedan årsskiftet 2001, efter Steinar Managen, har sagt att bolaget ska fortsätta förvärva i Sverige.

 

Sedan tidigare äger KLP Fastigheter sex fastigheter, varav en i Malmö och fem i Stockholm om drygt 127 000 kvm. De sex fastigheterna är Klamparen 10, korsningen Fleminggatan/Scheelegatan; Pennfäktaren 11; Royal Viking Hotel, Vasagatan 1; Klockan 1, Scandic Grand Central, Kungsgatan 70;Solna Haga 2:8, Frösundaviks Allé 1, Solna, Såpsjudaren 15, Birger Jarlsgatan 43 samt Scandic Malmö city på Kaptensgatan 1.

 

Troligt är att KLP efter förvärvet av Torsplan om 30 000 kvm fortsätter att förvärva fastigheter, i Sverige och särskilt då i Stockholm. SF