31 januari 2023
onsdag, 14 augusti 2013 14:27

Nacka vill bygga 2 000 bostäder i Bergs oljehamn

Skrivet av 
alt
Statoil måste flytta från Bergs oljehamn i Nacka senast i december 2018.

 

– Genom att Bergs oljehamn avvecklas kan vi påbörja planeringen för 2 000 nya bostäder i anslutning till centrala Nacka. Vi ska ha bostäder och levande stadsmiljö i Stockholms regionkärna, inte oljecisterner,  säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, med anledning av att Nacka kommun tagit det första steget mot en avveckling av Bergs oljehamn.


Beslutet innebär att kommunfullmäktige föreslås säga upp det tomträttsavtal, om cirka 150 000 kvm, som idag ger Statoil möjlighet att använda platsen för drivmedelsdepå. En avveckling av oljehamnen beräknas möjligöra för att området kan planläggas för cirka 2 000 bostäder.

 

– Ett attraktivt bostadsområde där oljehamnen idag ligger är helt i linje med våra planer om att bygga en tätare stad på västra Sicklaön. En utveckling som är möjlig när tunnelbanan förlängs till Nacka, avslutar Mats Gerdau.


Statoil har idag en drivmedelsdepå i det som kallas Bergs oljehamn. Marken är upplåten med tomträtt. Om Nacka kommun inte säger upp avtalet vid årsskiftet förlängs avtalet på fyrtio år. En uppsägning innebär att Statoil ska ha utrymt fastigheten helt och hållet senast den 31 december 2018. Enligt avtalet ska Statoil på egen kostnad ta bort samtliga anläggningar. Nacka kommunfullmäktige förväntas fatta det formella uppsägningsbeslutet den 23 september i år.

 

Bergs oljehamn, vid Saltsjön mellan Nacka Strand och Nyckelviken i Nacka, anlades år 1959. Oljehamnen, med oljedepåer och cisterner, använder Statoil för att försörja kunder i Stockholm, Nyköping, Eskilstuna och i Uppsala med bensin, eldningsolja och flygbränsle. Volymmässigt sker intransporter med cirka 10 tankfartyg med last om cirka 10 000 kubikmeter per månad. Dagligen sker uttransporter med cirka 70 tankbilar per dag