1 juni 2023
tisdag, 17 september 2013 19:27

JR får markanvisning i Gasverksområdet

Skrivet av 
alt

Framtidsbild Gasverket. Bild: Koncept Stockholm

 

alt

Gasverkstomten,detaljplansöversikt.

 

Stockholms stads idétävling för Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden är avgjord. Vid nästa sammanträde med Stockholms stads exploateringsnämnd fattas beslut om en tidig markreservation för JR kvartersfastigheter som nu får till uppgift att utveckla området i enlighet med Stockholms stads vision om att skapa ett myllrande stadsliv med nöjen och service, samtidigt som stadsdelens unika kulturbyggnader bevaras.

 

JR Kvartersfastigheter avser som exploatör efter markavtal med Stockholms stad driva arbetet för en utvecklingen i gasverksområdet.

 

– JR kvartersfastigheter har en vision som stämmer väl överens med Stockholms stads idéer om Norra Djurgårdsstaden och kommer även att arbeta för att bevara de unika kvaliteterna i området, samtidigt som man utvecklar en modern stadsdel och tar hänsyn till de högt ställda målsättningarna för hållbart byggande, säger Joakim Larsson (M) exploateringsnämndens ordförande.

 

– Efter en givande period av initialt idéarbete tillsammans med Stockholms stad ser vi fram emot det fortsatta utvecklingsarbetet i Gasverket och skapandet av en stadsdel som ska sjuda av liv. När nu Gasverket utvecklas berikas hela området Norra Djurgårdstaden med ett nytt nav. Som grund för det kommande programarbetet ligger visionen att i Gasverket skapa en levande innovativ stadsdel som blir en destination för Stockholm, säger Magnus Rothman, vd på JR Kvartersfastigheter.

 

Ombyggnationen av gasverkstomten kan starta 2015 och hela områden kan vara klart 2018. Förberedande arbeten som markrening och gatuarbeten har redan påbörjats. SF