1 juni 2023
söndag, 22 september 2013 16:54

Skanska och Stockholmshem utvecklar i Årstadal

Skrivet av 
alt

Vid tvärbanans hållplats Årstadal planerar Stockholmshem totalt 410 nya lägenheter, varav 153 lägenheter i fastigheten Golvläggaren och cirka 240 lägenheter i fastigheten Syllen. Golvläggarens fasad ut mot gatan består till största delen av tegel och på innergården utav vit puts.

 

Skanska och Stockholmshem har slutit avtal om att gemensamt utveckla kvarteret Golvläggaren i Årstadal i Stockholm. Här ska ett nedgånget industriområde förvandlas till ett attraktivt bostadsområde med grön profil och en levande gatumiljö med tvärbanan alldeles inpå knuten.

 

Avtalet omfattar i första fasen rivning av befintliga kontors- och industrilokaler samt projektering av flerbostadshus med totalt 153 lägenheter med garage samt förskola och butikslokaler. Avsikten är att samarbetet ska leda fram till en andra fas som innebär ett avtal om genomförande med planerad byggstart under 2014. Avtalet innebär också en option avseende utveckling av intilliggande kvarteret Syllen där det planeras för nyproduktion av ytterligare 240 hyreslägenheter.

 

– Vi är glada över att få samarbeta med Stockholmshem för att utveckla hyresrätter i centrumnära läge. För oss som samhällsbyggare är det spännande att få arbeta med omvandlingen av ett industriområde till ett modernt bostadsområde som ska motsvara högt ställda miljökrav, säger Henrik Key, distriktschef, Skanska Sverige AB.

 

Flerbostadshusen kommer att få en total area om 11 000 kvm fördelat på mellan sju och åtta våningar. Under husen anläggs ett garage med drygt 300 parkeringsplatser i befintligt bergrum. Avsikten är att husen ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver och stå färdiga för inflyttning till sommaren 2015.

 

– För Stockholmshem innebär det här att vi i bygger lägenheter i ett spännande utvecklingsområde. Vi skapar attraktiva boendemiljöer och ett tillskott på närmare 400 lägenheter på bostadsmarknaden i Stockholm, säger Stockholmshems styrelseordförande Björn Ljung (FP).