1 juni 2023
måndag, 23 september 2013 18:46

Skanska och Stockholmshem utvecklar i Djurgårdsstaden

Skrivet av 
alt

Kv Hornslandet i Norra Djurgårdsstaden.

 

Skanska och Stockholmshem har slutit avtal om att gemensamt utveckla kvarteret Hornslandet i Norra Djurgårdsstaden. Avtalet omfattar i första fasen en projektering av fem flerbostadshus med totalt 152 lägenheter, garage och butikslokaler. Avsikten är att samarbetet ska leda fram till fas två som innebär ett avtal om genomförande med byggstart sommaren 2014.

 

– Vi är väldigt glada över att få samarbeta med Stockholmshem för att utveckla nya bostadshus med grön profil. Hållbarhetstänkande står i fokus här och avsikten är att söka miljöcertifiering för husen enligt Miljöbyggnad, vilket ställer höga krav på bland annat materialval, inomhusmiljö och energieffektivitet, säger Magnus Christiansen, distriktschef, Skanska Sverige AB.

 

I Norra Djurgårdsstaden planeras totalt för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser som ska kombineras med en modern hamn och spårväg.