1 december 2023
torsdag, 26 september 2013 13:21

Equator vann tävling om Årstaberg

Skrivet av 
alt
Equator ska utveckla Årstaberg till en spännande stadsdel med 750 bostäder.

 

alt

Annica Carlsson, vd Equator Stockholm. Foto: Cato Lein

I konkurrens med två andra förslag har fastighetsägaren Sagax tillsammans med Stockholm stad valt Equators förslag för utveckling av Årstabergs station, strax söder om Södermalm i Stockholm. Här ska det gamla industriområdet omvandlas till en ny spännande stadsdel med cirka 750 bostäder samt skola, butiker och torg.

 

Den idag bullriga tomten ska ersättas av levande kvarter med stadskvalitéer och ett grönt gångstråk som binder samman Årstaberg med knutpunkten vid pendeltåg, bussar och tvärbanan. En ny detaljplan för området kommer att utarbetas under hösten.

 

– Vi har jobbat med att lite klurigt utnyttja marknivåer och nya tänkesätt för husvolymer och utemiljöer; allt för att skapa varierade och spännande kvarter, säger Annica Carlsson, vd på Equator.

 

Equator har utvecklat ett beprövat analytiskt förhållningssätt till arkitektur och byråns uppdrag. Det gör det möjligt för Equator att arbeta med projekt med komplexa förutsättningar och processer. Resultatet av Equators analyser ska utmynna i väl underbyggda argument med skarp design, i nära samarbete med byråns kunder, vilket slutligen ska resultera i framgångsrika resultat.

 

Equator, som Stockholm grundades 1952, har idag 38 medarbetare.