2 oktober 2023
torsdag, 26 september 2013 18:20

Diligentia bygger hyresrätter i Sundbyberg

Skrivet av 
alt

Diligentia förtätar i Sundbyberg.

 

Nu går startskottet för Fjällnäset 16 – Diligentias nya bostadsprojekt i Lilla Alby, Sundbyberg. Bredvid Diligentias befintliga bostadsfastighet på Humblegatan 20-22 finns idag en bergsknalle. Nu sprängs berget bort och ersätts av en tio våningar hög hyresfastighet i rött tegel samt ljus puts. Fastigheten, som får 31 hyresrätter, byggs i souterräng, och får en högre och en lägre del. Inflyttning beräknas ske i december nästa år. Samtliga lägenheter kommer att förmedlas via Stockholm Stads bostadsförmedling.

 

Diligentia äger också det stora Sundbybergsområdet Kabeln med Max Sieverts gamla kabelfabrik från 1880, som idag är ett relativt slutet område med stora kontorshus. Här har Diligentia långt gångna planer på att omvandla området till en blandad stadsdel med bostäder, kontor och handel.

 

– Vi ska bevara områdets kulturhistoria och samtidigt föra in nytänkande i upplägg och arkitektur, säger Bo Jansson, fastighetschef för bostäder och köpcentrum på Diligentia.

 

I enlighet med Diligentias långsiktiga hållbarhetsarbete ska den nya byggnaden uppfylla klassningssystemet Miljöbyggnads silvernivå.

 

– Det är självklart för oss att certifiera alla om- ny och tillbyggnader och i detta fall har vi valt Miljöbyggnad. Därmed säkerställer vi viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och materialval, säger Bo Jansson.