19 maj 2024
fredag, 27 september 2013 14:37

Nya Slussen byggstartas

Skrivet av 
alt

En skiss av Foster+Partners och Berg visar hur Slussplan och Kornhamnstorg kan se ut.

 

Nu kan Nya slussen byggstartas efter två decenniers diskussioner. Allt från Gamla Stan Sällskapets, Stadsgårdens vänner, Föreningen Södermalmsparkernas Vänner, Kommanditbolaget T Bodarne och ytterligare 40-tal motparter, hade yrkat att detaljplanen för nya Slussen ska avvisas. Men idag kom beskedet från Mark- och miljööverdomstolen att detaljplanen för Nya Slussen har fastställts av domstolen, ett beslut som inte går att överklaga. Domstolen gör alltså tvärtom mot underinstansen Mark- och miljödomstolen, som underkände detaljplanen i december förra året.

 

alt

En vy från stadsgården. Bild: Foster+Partners

 

alt

Nya Slussen får ett helt nytt trafiksystem. Bild: Foster+Partners och Berg

 

– Vi är väldigt, väldigt glada idag! Den här domen är ett kvitto på att vi verkligen har en gedigen och väl genomarbetad detaljplan. Ombyggnaden av Slussen är helt nödvändig, dagens anläggning är i dåligt skick, och dessutom måste vi kunna tappa ut mer vatten från Mälaren till Saltsjön. Och så kommer Stockholm att få en ny, attraktiv mötesplats vid Slussen, anpassad för vår tid och för framtiden, säger Andreas Burghauser, projektchef för Slussenombyggnaden.

 

Stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Regina Kevius (M), säger i en kommentar:

– Äntligen! Efter 20 år av diskussioner och utredningar har vi nu passerat en viktig milstolpe. Nya Slussen kommer att bli en knutpunkt där många människor vill mötas, oavsett om de cyklar, åker kollektivt eller promenerar.

 

Finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M) säger vidare i en kommentar:

– Det här är ett mycket glädjande besked och ett stort och viktigt steg framåt för projektet. Det innebär att vi äntligen, efter många år av processer, kan börja byggnationen av en ny, attraktiv mötesplats som är anpassad både för vår tid och för framtidens Stockholm

 

I en kommentar vill jag naturligtvis säga att beslutet är efterlängtat. Ett slutligt genombrott i förhandlingarna handlade om Glashuset där slutligen Atrium Ljungberg och Stockholms stad avtalade om att Atrium Ljungberg får en markanvisning med option att förvärva byggrätter på Stadsgårdsleden, framför Glashuset, till ett marknadsmässigt pris om 17 500 kr/kvm samt att tomträttsavgälden för Glashuset minskas under åtta år, en tid som motsvarar den period under vilken Slussen ska byggas om. Markanvisningen ger Atrium Ljungberg ensamrätt att förhandla med staden under två år.

 

Nu återstår dock en miljödomsansökan och detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget, som ska prövas i höst av Mark- och miljödomstolen. Det handlar om två mål som sedan gå vidare till högre instanser.  Men dessa ansökningar betyder inte att Nya Slussen inte kan byggstartas. SF

 

Detta ska byggas i Nya Slussen:

 

1. En ny park planeras öster om Katarinahissen med panoramautsikt över Saltsjön och Skeppsholmen. Parken avslutas med terrasser ned mot Stadsgårdskajen där både privatbåtar och skärgårdsbåtar kan lägga till.

 

2. Slusstorget är framtida Slussens centrala plats vid själva slussningen. Låga gång- och cykelbroar ramar in två bassänger som bildar ett torg av vatten.

 

3. Södermalmstorg blir en plats för upplevelser och möten. De nya byggnaderna får fasader med stor transparens så att det blir en naturlig kontakt mellan inomhusmiljön och torget/stadspulsen utanför.

 

4. Ryssgården behåller till stor del sin nuvarande utformning, men sätts i ett nytt sammanhang då det blir början på ett stråk som sträcker sig via Katarinaparken ned mot vattnet. Viktiga utblickar bevaras.

 

5. En ny bussterminal inne i Katarinaberget. Här skapas en trygg och modern knutpunkt för alla pendlare från Nacka/Värmdö. Bussterminalen byggs ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att man smidigt och inomhus kan förflytta sig mellan bussar, tåg och t-bana.

 

6. Nya byggnader planeras. Två låga byggnader vid Södermalmstorg för t ex restauranger eller kulturaktiviteter. Framför KF-huset och glashusen planeras nya kontorsbyggnader. I bottenvåningarna kommer det att bli allmänna ytor, t ex caféer eller affärer.

 

7. Mer plats åt kollektivtrafik, gående och cyklister samt båttrafik för persontransporter. SF