6 december 2022
onsdag, 02 oktober 2013 20:48

Citybanan har krävt 5 döda och 280 olycksfall

Skrivet av 
alt

Arbete vid en av Citybanans servicetunnlar.

 

Det är farligt att bygga tunnlar. Sedan byggnationen av Citybanan påbörjades den 1 januari år 2008 tills idag har 5 personer dött, 280 olyckor har skett och till det kommer 480 tillbud. Arbetsmiljöverket säger nu att riskerna med Citybanan är så stora att det är tillfälligheter som avgör om det blir en incident eller dödsolycka.


I en kommentar till den tråkiga olycksstatistiken säger Byggnads ordförande Johan Lindholm:
– Det är fullständigt oacceptabelt att ha en arbetsplats där människor dör och skadas på grund av dålig arbetsmiljö. Hittills har fem byggarbetskamrater dött och jag undrar hur många fler som kommer att mista livet innan något görs. Det verkar som en byggjobbares liv är mindre värt. Jag undrar om arbetsmiljön hade behandlats lika lättsinnigt om det var journalister, politiker eller läkare som dog på sin arbetsplats i samma omfattning. Jag kommer aldrig att acceptera att människor dör på våra byggarbetsplatser på grund av kortsiktigt vinsttänkande.

 

Johan Lindholm fortsätter:
– Det är uppenbart så att man inte har kontroll på vad som sker på arbetsplatserna i Citybanan. Jag är helt övertygad om att ett huvudentreprenörsansvar skulle kunna vara ett bra verktyg för att få ordning och reda bland all de underentreprenörer som finns på arbetsplatserna. Då kan vi lättare kontrollera att våra kollektivavtal efterlevs och att gällande regler följs. Idag har vi tagit flera steg tillbaka istället för att utveckla våra kollektivavtal. Utöver detta behöver vi förändra lagen om offentlig upphandling så att man vid offentlig upphandling av till exempel infrastruktur kan ställa krav på svenska kollektivavtal. Detta är några exempel på åtgärder för att komma tillrätta med den oordning som nu råder på Citybanan och andra byggarbetsplatser i Sverige.