1 december 2022
onsdag, 02 oktober 2013 20:53

Skanska bygger för 1,2 Mdr åt Akademiska Hus

Skrivet av 
alt

Biomedicum blir ett miljardbygge. Bild: Berg CF Møller Architects

 

Skanska har slutit avtal med Akademiska Hus om att bygga en stor del av det nya forskningslaboratoriet på Karolinska Institutets Campus i Solna. Kontraktssumman uppgår till cirka 1,2 Mdr kr. Det nya laboratoriet, Biomedicum, anläggs i den östra delen av Karolinska Institutets område i anslutning till det nya Universitetssjukhuset, på andra sidan Solnavägen. På en yta om 63 000 kvm kommer experimentell forskning från olika vetenskapliga discipliner att samlas under ett tak.

 

Skanskas uppdrag inkluderar även förberedande markarbeten, vilka redan har påbörjats. När forskningslaboratoriet står färdigt 2018 blir det ett av Europas största med plats för 1 700 forskare och övrig personal.

 

Hållbarhet står i fokus vid byggandet vad gäller såväl materialval som tekniska lösningar. Avsikten är att Biomedicum ska certifieras enligt Miljöbyggnad.