2 oktober 2023
torsdag, 03 oktober 2013 17:19

Så kan det framtida Nobel Center se ut

Skrivet av 
alt
Elva arkitekter har lämnat förslag till Nobel Center. Vinnaren utses i april 2014.

 

Elva framstående arkitekter har nu inkommit med sina förslag på hur Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm kan komma att se ut. Tävlingsjuryn inleder därmed arbetet med att utvärdera bidragen för att kunna presentera två till fem finalister i november.

 

Med Nobelpriset som utgångspunkt ska Nobel Center erbjuda en unik miljö med utrymme för idéer och framtidstro. I Nobel Center kommer Nobelpristagarnas berättelser att stå i fokus. Berättelser om mod, övertygelse och envishet. Berättelser som bevisar att idéer kan förändra världen. Alfred Nobel skrev i sitt testamente att han ville belöna de som gjort mänskligheten den största nytta.

 

Nobel Center kommer att sätta ljuset på de insatser och framsteg som har belönats med Nobelpriset och som har gjort världen till en bättre plats att leva på.

 

Uppgiften i det första steget av den internationella arkitekttävlingen har varit att ta fram en översiktlig gestaltning av Nobel Center, där särskild vikt har lagts vid byggnadens inpassning på platsen, gentemot intilliggande institutioner och mot vattnet. De anonyma förslagen kommer att bedömas utifrån de riktlinjer som finns angivna i tävlingsprogrammet. Till sin hjälp har juryn referensgrupper med specialister inom flera olika områden.

 

Förslagen kommer inte att kommenteras av juryn förrän de två till fem finalisterna har valts ut i november 2013. Då bryts även anonymiteten och arkitekterna bakom förslagen får möjlighet att delta publikt i diskussionerna om det framtida Nobel Center. Inför det andra steget i tävlingen fördjupar juryn tävlingsprogrammet och bidragen ska därefter bearbetas och vidareutvecklas. 

Ett vinnande förslag presenteras preliminärt i april 2014 och får då utgöra underlag för plansamråd i Stockholms stads regi.

 

De elva jurymedlemmar är: Lars Heikensten, ek.dr. (ordförande), vd, Nobelstiftelsen, Olov Amelin, fil. dr., museichef, Nobelmuseet, Lars Drangel, civ.ing., Ramsbury Property AB, Gunnar von Heijne, professor, Stockholms universitet, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, Marika Hedin, fil. dr., museichef, Vasamuseet, Karolina Keyzer, arkitekt, SAR/MSA, stadsarkitekt, Stockholms stad, Anders Nylander, civ.ing., tidigare vd, Atrium-Ljungberg, Harriet Wallberg, professor, ledamot av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet samt Per Wästberg, författare, ledamot av Svenska Akademien. Fackdomare: Elizabeth Hatz, arkitekt, SAR/MSA, universitetslektor, KTH samt Inga Varg, arkitekt, SAR/MSA, partner, Rosenbergs Arkitekter

 

De elva utvalda arkitektbyråerna är: 3XN, BIG, David Chipperfield Architects, Johan Celsing Arkitektkontor, Lacaton & Vassal Architects, Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Marcel Meili, Markus Peter Architekten, OMA, SANAA, Snøhetta samt Wingårdhs Arkitekter.