6 december 2022
måndag, 07 oktober 2013 16:41

Stockholm som global stjärna

Skrivet av 

 

alt
Chris Heister, landshövding i Stockholms län.

 

I dag presenteras den handlingsplan som ska göra Stockholmsregionen till världens mest innovationsdrivna ekonomi år 2025.

 Planen innehåller en rad konkreta åtgärder som flera av de viktigaste regionala aktörerna har åtagit sig att genomföra för att Stockholmsregionen ska kunna behålla och stärka sin gynnsamma position i en växande global konkurrens.

 

– Regionens framtida utveckling är beroende av vår förmåga att förnya oss. Handlingsplanen visar hur det ska gå till, säger landshövding Chris Heister.
Stockholms län är en region i internationell toppklass, rankad som den kunskapsintensivaste utanför USA. Men världen förändras snabbt och möjligheterna att behålla dagens framskjutna position avgörs av hur bra regionen är på att förnya sig ­det som också kallas innovationskraft. 

– Utifrån den insikten har våra organisationer tagit fram en konkret handlingsplan för hur Stockholmsregionen ska bli världens mest innovationsdrivna ekonomi 2025. Vissa åtgärder är redan påbörjade, säger Chris Heister.  

Handlingsplanen åtgärderna är indelade i fem områden: 

1. Årligen görs upphandlingar för runt 500 miljarder kronor. Innovationsupphandling ska användas för att stimulera till innovation och nytänkande. Konkreta verktyg tas fram till kommuner och landsting, bland annat en metodhandbok, som kan användas vid innovationsupphandling. 

2. Forskningsinfrastrukturen ska också bli innovationsinfrastruktur. Den forskningsinfrastruktur som finns i regionen ska utnyttjas bättre, och små och medelstora företag ska veta hur resurserna kan användas. Öppna data ska systematiseras för att möjliggöra innovationer och nya lösningar.
3. De stora samhällsutmaningarna – åldrande befolkning, klimat och energi, hållbar stadsutveckling – kräver att flera kunskapsområden bidrar med lösningarna. Det tvärvetenskapliga samarbetet ska stimuleras. Ett första steg var skapandet av OpenLab, som ska bidra med lösningar till frågor om en växande hållbar stad. Ett världsledande program för rörlighet mellan akademi och näringsliv ska utvecklas. 

4. Stockholmsregionen ska vara ett självklart och attraktivt val för utländska experter, studenter och entreprenörer. Ett samlat erbjudande från näringsliv, akademi och offentliga aktörer utvecklas, som gör att man väljer Stockholmsregionen att bo och verka i. 

5. Brist på kapital är alltför ofta ett hinder för att små företag ska kunna växa. Stockholmsregionens möjligheter att arbeta med riskvilligt kapital ska förstärkas. Samarbeten mellan näringsliv och offentliga aktörer ska utvecklas, liksom nya sätt för företag att få tillgång till kapital i tidiga skeden. 

– Vi har listat ett 40-tal åtgärder som vi förbinder oss att genomföra. Huvuddragen handlar om förbättrad kapitalförsörjning, större möjligheter till tvärvetenskapligt samarbete, utökad tillgång till innovationsinfrastrukturer, innovationsupphandlingar och internationell attraktionsförmåga, säger Chris Heister.

Bakom planen står Länsstyrelsen, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Kommunförbundet i Stockholms län, Stockholms Business Region och Stockholms Handelskammare.


Innovationskraft Sthlm är ett brett samarbete kring Stockholmsregionens innovationsförmåga. Syftet är att samla och koordinera initiativ som påverkar regionens innovationsförmåga, och att samla regionens centrala aktörer bakom en gemensam innovationsstrategi. Bakom Innovationskraft Sthlm – och Stockholmsregionens innovationsstrategi – står Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med Karolinska Institutet, Kommunförbundet Stockholms län, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm Business Region, Stockholms Handelskammare, Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Stockholms universitet


Ledningsgruppen för Innovationskraft Stockholm består av:Chris Heister, 

landshövding Stockholms län. Pontus Braunerhjelm, professor vid Kungliga Tekniska högskolan och vd Entreprenörskapsforum. 
Charlotte Broberg, biträdande finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting. 
Rune Fransson, innovations- och infrastrukturdirektör vid Karolinska Institutet. 
Ulla Hamilton, trafik- och arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad. Erik Langby, ordförande för Kommunförbundet i Stockholms län.
 Eva Malmström Jonsson, prorektor vid Kungliga Tekniska högskolan.
 Ann-Caroline Nordström, universitetsdirektör vid Stockholms universitet.
 Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare. 

Olle Zetterberg, vd, Stockholm Business Region.