1 juni 2023
lördag, 26 oktober 2013 18:57

NCC visade vinst om 759 Mkr

Skrivet av 
alt

Peter Wågström, vd NCC.

 

NCCs vinst efter skatt för årets första tre kvartal minskade till 759 Mkr (781), motsvarande 7,02 kr (7,20) per aktie. En lägre omsättning i den svenska byggverksamheten medförde att nettoomsättningen föll till 36 749 Mkr (38 157) medan ett högre resultat i NCC Property Development bidrog till att rörelseresultatet förbättrades till 1 132 Mkr (1 187). För byggverksamheten minskade rörelsemarginalen till 2,6 procent (2,7).

 

Fler startade bostadsprojekt medförde att orderingången steg till 42 617 Mkr (40 336). Valutakurseffekter minskade orderingången med 616 Mkr jämfört med föregående år. Orderstocken uppgick till 51 065 Mkr. Valutakurseffekter minskade orderstocken med 801 Mkr.

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden var negativt, –1 992 Mkr (–3 274), på grund av kapitalbindning i bostads- och fastighetsprojekt. Jämfört med föregående år förbättrades dock kassaflödet från den löpande verksamheten tack vare ökad räntefri finansiering och genom högre försäljning och lägre investeringar i bostadsprojekt. Totalt såldes 2 635 (2 020) bostäder till privatkunder och 848 (744) bostäder till investerarmarknaden. Samtidigt byggstartades 2 636 (1 728) bostäder till privatkunder byggstartats och 848 (792) bostäder till investerarmarknaden. S:t Petersburg och Tyskland svarade för en stor del av ökningen av bostäder till privatkund.

 

Bland fastighetsförsäljningarna under perioden kan nämnas försäljningen av kontors- och handelsfastigheten Torsplan i Hagastaden i Stockholm för 1 618 Mkr till KLP Fastigheter med preliminärt tillträde i slutet av fjärde kvartalet samt försäljningen av 328 hyresrätter i Stockholm, Sundbyberg respektive Järfälla till KPA för 667 Mkr.

 

I balansomslutningen om 40 762 Mkr (37 713 vid årsskiftet) ingick bostadsprojekt om 13 603 Mkr (11 738) och fastighetsprojekt om 6 763 Mkr (5 321). Nettolåneskulden uppgick till 9 893 (9 430) och medel räntan var 3,2 procent (3,6). Det egna kapitalet minskade till 7 385 Mkr (7 649) och soliditeten var 26 procent (24). LE