19 maj 2024
måndag, 28 oktober 2013 19:50

Akademiska Hus fyller upp Campus Konradsberg

Skrivet av 
alt

Akademiska Hus har hyrt ut hela Campus Konradsberg på Kungsholmen i Stockholm.

 

Akademiska Hus har tecknat avtal med Specialpedagogiska skolmyndigheten om uthyr-ning av 4 400 kvm lokaler för skolverksamhet i Konradsberg på Kungsholmen. Det 60 000 kvm stora campuset är därmed fullt uthyrt och har blivit ett av stadens större utbildningsområden.

 

Campus Konradsberg färdigställdes för Lärarhögskolan år 2003. Några år senare beslutade Stockholms universitet att skolan skulle integreras i universitetets övriga verksamhet på Frescati och lokalerna har därför stegvis lämnats.

 

Akademiska Hus har valt att utveckla Campus Konradsberg för andra aktörer inom skolverksamhet. Genom det senast hyresavtalet gällande Hällsboskolan skapas ett nationellt resurscenter för specialpedagogiska utredningar och stöd.

 

Inflyttningen beräknas ske i augusti nästa år och för att anpassa lokalerna efter skolans behov investerar Akademiska Hus 62 Mkr i ombyggnationer. Bland annat skapas mindre undervisningsrum med tillhörande grupprum, matsal, rum för möten och allaktivitet samt att skolgården anpassas med lek- och aktivitetsytor för barn med specialbehov.

 

– Vi är mycket glada och stolta över att ha skapat ett skolcampus av absolut högsta klass. På Campus Konradsberg kommer cirka 3 000 barn och ungdomar, alltifrån förskola till gymnasium, med skilda inriktningar och förutsättningar, att ha sin skolgång, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Region Stockholm.