1 juni 2023
tisdag, 29 oktober 2013 16:57

Samtliga friades i Arenamålet

Skrivet av 
alt
Erik Paulsson, styrelseordförande Fabege.

 

Erik Paulsson, styrelseordförande Fabege, Lars-Erik Salminen, fd kommunalråd Solna, Christian Alexandersson, vd Swedbank Arena, Anders Elfner, fd vice vd Peab samt Lennart Daleke, fd vd Arenabolaget, vilka har varit åtalade i det så kallade Arenamålet, frikändes idag av Svea Hovrätt.

 

Åklagaren hade bland annat yrkat på fängelse i ett år för Erik Paulsson. Skälet till den friande domen är att hovrätten finner att de fyra åtalade inte hade insett att de hade deltagit i en brottslig verksamhet.Förre stadsdirektören i Solna, Sune Reinhold, som var den ende som fälldes i tingsrätten, avled av cancer i somras. På grund av dödsfallet valde hovrätten att inte pröva frågan om eventuell straffrättslig påföljd för honom. Men straffet för Sune Reinholds dödsbo blev hårdare i hovrätten. I tingsrätten blev Sune Reinhold skyldig att återbetala 375 000 kronor, ett belopp som tingsrätten fann var mutor. I hovrätten höjdes detta belopp till drygt 900 000 kronor som dödsboet blir skyldigt staten.


Slutligen kan tilläggas att om en företrädare för ett bolag fälls för bestickning innebär det ofta att bolaget utesluts från offentliga upphandlingar. Således hade fällande dom varit olycklig för Fabege och Peab, som har byggt och som bygger en stor del av sin verksamhet på uppdrag från stat och kommun.