1 december 2023
tisdag, 05 november 2013 19:59

Byggstart för Musikhögskolan

Skrivet av 
alt

Kungliga Musikhögskolan, Stockholm. Skiss: AIX Arkitekter.

 

alt

Sten Wetterblad, regiondirektör, invigningstalade.

 

 

alt

Cecilia Rydinger Alin är rektor för Musikhögskolan.

 

alt

Anne Sofie von Otter, hovsångerska.

 

alt

Staffan Scheja, prorektor och professor.

 

Ett symboliskt spadtag togs igår för nya Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm. Med nya lokaler, modern infrastruktur och teknik är målet för KMH att bli världens modernaste musikhögskola. Akademiska Hus investerar cirka 800 Mkr i projektet. Finansieringen av infrastruktur, teknik och övrig inredning sker med externa medel. För detta har KMH hittills mottagit donationer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Familjen Erling-Perssons Stiftelse omfattande sammanlagt 45 Mkr.

 

Vid invigningen medverkade utbildningsminister Jan Björklund, KMH:s rektor Cecilia Rydinger Alin, KMH:s studentkårs ordförande Cecilia Eriksson, hovsångerskan och KMH-alumnen Anne Sofie von Otter, Akademiska Hus regiondirektör Sten Wetterblad och vd för NCC Construction Sverige AB Svante Hagman.

 

Det nya campusområdet kommer att bestå av två nybyggda hus som omger det byggnadsminnesförklarade stallkomplexet uppfört i tegel, vilket förutom stal även innefattar det gamla ridhuset. Högskolans centrala funktioner, konsertsalar, studiokomplex, undervisningssalar och kontor för ledning, lärare och administration förläggs till ett hus med glasfasad mot Valhallavägen och byggs samman med den gamla stallbyggnaden, som blir det nya högskolebiblioteket. Lokalerna för KMH omfattar sammanlagt 21 600 kvr och beräknas stå färdiga under våren 2016.

 

– Akademiska Hus är mycket stolta över att äntligen påbörja nybyggnationen av en musikhögskola i världsklass och samtidigt bidra till universitetshuvudstaden Stockholms utveckling, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Region Stockholm.
 

I en intervju med Anne Sofie von Otter, hovsångerska betonade hon:
– Att bli bra i musik handlar om övning, därför hoppas jag att vår nya Musikhögskolan får ett stort antal övningsrum.

 

Staffan Scheja, prorektor och professor talade om ögonblicket:
– Vi har idag lokaler idag som inte är ändamålsenliga med dålig ljusisolering. Byggstarten är ett fantastiskt ögonblick. Vi har väntat många år på en efterlängtad ny Musikhögskola.

 

Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus, sa bland annat i sitt invigningstal
– Akademiska Hus började med projektet en ny Musikhögskola redan år 2001. Nu är byggstarten för världens bästa Musikhögskola klar efter många års prövningar i flera rättsliga instanser. Men Musikhögskolan arrangerade redan år 1948 en första arkitekttävling för en ny Musikhögskola och sedan dess har skolan haft tillfälliga, icke permanenta undervisningslokaler.

 

Rektorn för Musikhögskolan Cecilia Rydinger Alin framhöll:
 – Swartlings ridskola är dåtid men stallbyggnaderna är närvarande. G-klaven vid Valhallavägen är även den dåtid. Men många av oss som studerade i dessa byggnader är idag närvarande. Men nya Kungliga Musikhögskolan är framtid och den kommer att vara mycket närvarande på sin nya plats i Stockholm, i Sverige och i världen.