6 december 2022
fredag, 08 november 2013 17:45

Tjänster som förenklar stockholmarnas resor

Skrivet av 
alt
Pristagarna tillsammans med Ulla Hamilton, trafik- och företagarborgarråd.

 

Nu har ITS Innovation Stockholm Kista delat ut priser till personer och företag som funnit lösningar på effektivt resande i Stockholm.

 

– Att Stockholm växer och att vi blir fler ställer större krav på våra kommunikationer. De här smarta lösningarna kan bidra till att vi använder de resurser vi har mer effektivt och gynnar därmed framkomligheten, säger Ulla Hamilton (M), trafik- och företagarborgarråd i Stockholms stad, som delade ut priserna.

 

Hösten 2012 utlystes ITS Innovation Stockholm Kista, en tävling för att stimulera utvecklingen av nya innovativa lösningar för ett effektivare resande i Stockholm. Tävlingen arrangerades av Stockholms stad, Trafikverket, SLL Trafikförvaltningen och Kista Science City. Tävlingens totala prissumma var 3 Mkr, en pott som de vinnande lösningarna har fått äska ur. Idag leder även små störningar i exempelvis tunnelbanan eller på Essingeleden till stora förseningar och betydande samhällsekonomiska kostnader. Genom att utveckla smarta lösningar som bidrar till att vi utnyttjar befintliga resurser bättre kan vi öka förutsättningar för ett bekvämare och mer effektivt resande.

 

Vinnarna är:


Mårten Wiman
Mårten Wiman och hans team utvecklar en applikation som underlättar kollektivtrafikresande genom att ge resenärer en bättre översikt över trafikläget. Målet är att användarna ska få all den information de behöver. De jobbar bland annat med att ta fram modeller som kan användas till mer än att bara uppskatta när bussen kommer.

 

Darcy AB
Darcy AB:s lösning kommer att utveckla en digital tjänst som visar trafikinformation och störningar utifrån var användaren bor, jobbar och har möten under dagen. Tjänsten utgår samtidigt från hur resenären tar sig till och från jobbet och visar information som rör det valda resesättet.  

 

Veridict AB
Veridict AB:s lösning Nova, är en kostnadsfri talstyrd mobil tillämpning som effektiviserar och underlättar resandet för alla som går, cyklar eller använder sig av kollektivtrafiken i Stockholm. Trafikinformationen blir lättillgänglig genom att funktioner för reseplanering, navigering, information om intressepunkter utom- och inomhus, kollektivtrafikinformation och realtidsinformation om framkomlighet och trafikstörningar kombineras och samlas i ett talstyrt gränssnitt.

De tre pristagarna har nu möjlighet att utveckla sin idé för att sedan kommersialisera den.

 

– Nya innovationer och ny teknik kan ge stockholmarna bättre information i realtid om trafiksituationen på våra gator och i vår kollektivtrafik så att de effektivt kan planera sitt resande för att undvika köer, säger Ulla Hamilton (M), trafik- och företagarborgarråd i Stockholms stad.