2 oktober 2023
måndag, 11 november 2013 17:58

Storslam för Celsing

Skrivet av 
alt

Johan Celsings Arkitektkontor vann Helgopriset 2013 med tillbyggnaden av församlingshemmet för Årsta kyrka.

 

 

alt

Celsing vann även Kasper Salin-priset för nya krematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm.


 

alt

På Arkitekturgalan belönades även White med Sienapriset för Hamra Nationalpark i Ljusdal.

 

Årsta kyrka tilldelas Helgopriset 2013, Statens fastighetsverks arkitekturpris på 150 000 kr. Johan Celsing Arkitektkontor, som ritat tillbyggnaden av församlingshemmet, Årsta kyrka, prisas för att lyfta en elementär arkitektur från 60-talet till helt nya höjder. Tillbyggnaden möter på ett skickligt sätt verksamhetens önskemål samtidigt som den vittnar om hög byggnadsteknisk kunskap.

 

Celsing tog även hem det prestigefyllda Kasper Salin-priset, som delades ut på Arkitekturgalan i fredags. Priset tilldelades för nya krematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm med motiveringen att det är ” … ett lugnt och precist tillägg till den helhetskomposition som Lewerentz och Asplund en gång skapade. Krematoriet kommer snabbt att bli en naturlig del av världsarvet.” Ansvarig arkitekt är Johan Celsing och byggherre är Stockholm stads kyrkogårdsförvaltning genom Mats Larsson.

 

På Arkitekturgalan belönades vidare Hamra Nationalpark i Ljusdal belönas med Sienapriset (årets bästa utemiljö) med följande motivering: ”Hamras nationalpark och dess nya entréer har genomförts med största respekt för landskapet och, genom god planering samt teknisk precision, har anläggningen uppförts med minimal skada på omgivande mark och vegetation.” För formgivningen står White arkitekter genom landskapsarkitekt LAR/MSA Martin Ehn Hillberg. Byggherre är Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen i Gävleborg.

 

Dessutom fick Kv Rosmarinen i Helsingborg Bostadspriset för att ”projektet visar på möjligheten att med genomarbetad gestaltning och noga styrd process göra det enkla exklusivt och skapa alternativ till traditionella småhusområden”. Bakom projektet står Arkitekt Griab genom SAR/MSA Anders Lundin, Abbas Chahrour och arkitekt Juha Huhtilainen, på uppdrag av HSB Nordvästra Skåne genom Ulf Nordström och Helena Pantzar.                     

 

Årsta församling i Stockholm reste sin klockstapel på berget ovanför Årsta torg 1952. Ett församlingshem, signerat arkitekt Göran Dahlstrand, uppfördes sexton år senare. Till församlingshemmet, en låg och rationell 60-talsbyggnad i mörkt tegel och betong, har tillförts en modern kyrksal.

 

Årsta kyrka är kvadratisk till sin form och helt i tegel, såväl invändigt som utvändigt. Höga fönster ger ett stort ljusinsläpp och skapar ett mycket ljust kyrkorum. Två mindre kapell finns i anslutning till kyrkan, det ena i rött glaserat tegel, det andra i grönt glaserat tegel.

 

Kyrkobyggnaden utgår från församlingshemmet och dess formelement; murytor av mörkt tegel, platt tak och en mot brädform gjuten betongbalk. Mötet blir till en dialog som får den lite oansenliga och anonyma sextiotalsarkitekturens att framstå med en förnyad vitalitet. Tillsammans skulle de kunna ses som en månghundraårig klosteranläggning på en bergstopp men befriad från sentimentalitet och förankrad i förortens och föreningslivets vardag. LE