6 december 2022
måndag, 11 november 2013 18:35

Utbyggd t-bana och 78 000 nya bostäder

Skrivet av 
alt
Stockholm ska få fyra nya t-banesträckningar.

 

alt

I Stockholmförhandlingen deltog: HG Wessberg, regeringens förhandlingsperson, Catharina Håkansson Boman, regeringens biträdande förhandlingsperson, Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd, Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd, Sten Nordin, finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholm, Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna, Cecilia Löfgreen, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, Birgitta Rydberg, landstingsråd, Gustav Hemming, landstingsråd och Karl Henriksson, trafiknämnden.

 

I den s k Stockholmsförhandlingen har en överenskommelse om fyra nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder har träffats mellan regeringens förhandlare och Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. En höjd och breddad trängselskatt för att åtgärda trängseln i vägnätet möjliggör en finansiering av närmare hälften av de 19,5 Mdr kr som är investeringskostnaden för tunnelbaneutbyggnaden. Därutöver bidrar staten med ytterligare en fjärdedel, kommunerna med ännu mer och landstinget betalar utöver 650 Mkr för infrastrukturen även hela kostnaden för fordon och depå.

 

Överenskommelsen innebär att tunnelbanan byggs ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby samt att den blåa tunnelbanelinjen byggs ut till Gullmarsplan och kopplas samman med grön linje för kraftigt ökad kapacitet genom centrala Stockholm. Utbyggnaden av tunnelbanan startar senast 2016 och de tidigaste delarna börjar trafikeras cirka år 2020.

 

– Jag är idag otroligt glad å stockholmarnas vägnar. Det tunnelbanepaket som vi i dag presenterar kommer att underlätta vardagen för dagens och morgondagens stockholmare, vilket bidrar till en bättre livskvalitet. Nya tunnelbanelinjer innebär att staden och regionen än mer växer samman genom de bostäder som nu kommer att byggas, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

 

En viktig utgångspunkt i arbetet har varit att möjliggöra en snabb bostadsutbyggnad i Stockholm för att därmed komma till rätta med bostadsbristen.

 

Stockholms stad har ansvar för att cirka 40 000 bostäder uppförs i tunnelbanans influensområde från Gullmarsplan till Hagsätra, Farsta strand och Skarpnäck. Vidare ansvarar staden för att cirka 3 000 bostäder byggs i Hagastaden, att cirka 2 000 bostäder uppförs i Hammarby sjöstad och cirka 900 bostäder på Södermalm i den utbyggda tunnelbanans influensområde. Den årliga takten ska i genomsnitt vara cirka 2 700 bostäder/år.

 

I förhandlingarna är dessutom överenskommet att Järfälla ska bidra med minst 14 000 nya bostäder, varav huvuddelen i Barkarbystaden. I Nacka kommun planeras för cirak 13 500 bostäder och tusentals arbetsplatser på västra Sicklaön, medan Solna räknar med att nya tunnelbanelinjen gör att staden kan bidra med ytterligare 4 500 nya bostäder i de framväxande stadsdelarna.