1 juni 2023
onsdag, 13 november 2013 17:56

Lindberg, ny vd för Fastighets AB Polaris

Skrivet av 
alt

                                                                               

Robert Lindberg (bilden) har idag av styrelsen för kommunägda Fastighets AB Polaris i Skellefteå utsetts till ny vd i bolaget. Han kommer att kombinera uppdraget som vd för Fastighets AB Polaris med att även vara vd för Skellefteå Airport. Eftersom båda bolagen är ytterst viktiga för Skellefteå kommuns utveckling kommer organisationerna att förstärkas så att en kombinerad vd-tjänst möjliggörs.

 

Lindberg får inledningsvis två huvuduppdrag i Fastighets AB Polaris: Dels att bygga upp bolagets fastighetsorganisation som förlorat flera anställda det senaste året, dels att stärka bolagets roll i kommunens utvecklingsarbete Skellefteå 2030. Rollen som vd i Skellefteå Airport koncentreras mer på utvecklingsfrågor för bolaget.

 

– Jag ser stora möjligheter att kombinera uppdragen i de två bolagen. Båda bolagen har stor betydelse för Skellefteås tillväxt och utveckling. Det är en utmaning men det finns också stora möjligheter. För mig personligen är det en dröm att få arbeta för Skellefteås framtid och tillväxt, säger Robert Lindberg.

 

Fastighets AB Polaris (tidigare Skellefteå Industrihus AB) bildades 1963 och är Skellefteå kommuns näringslivs- och industrifastighetsbolag. Bolaget äger även Campusområdet i Skellefteå och verkar därigenom för utvecklingen av den högre utbildningen i kommunen samt dess lokalförsörjning. Bolaget ägde vid 2012 års utgång 64 fastigheter. Den totala lokalytan uppgick till 286 500 kvm.