1 juni 2023
torsdag, 21 november 2013 19:26

ETTELVA Arkitekter fortsätter växa

Skrivet av 
alt

                                                                                                           

ETTELVA Arkitekter fortsätter sin expansion med rekryteringen av arkitekten Britt-Marie Jansson.

– Under våren har ETTELVA Arkitekter genomfört en omorganisation, som är en del i arbetet med att möta marknadens ökade krav och företaget vilar nu på de fyra affärsområdena Bostad, Kommersiellt, Stadsbyggnad och Projektutveckling. Rekryteringen av Britt-Marie, som blir vår sjätte för i år stärker oss ytterligare i affärsområdet Stadsbyggnad, säger Anders Lindh, vd på ETTELVA Arkitekter.


Britt-Marie Jansson har mångåriga erfarenheter som arkitekt för bostads- och stadsbyggnadsprojekt hos välrenommerade kontor i Stockholm och också som arkitekt i Tyskland, Österrike och Italien under flera år. Hon har också en bakgrund som planarkitekt i kommunal verksamhet och kommer senast från Malung-Sälens kommun i Dalarna.

 

Hon är utbildad arkitekt och byggnadsingenjör samt energirådgivare WIFI Innsbruck Österrike, Under många år arbetade Britt-Marie Jansson med passivhus i Europa och har lång erfarenhet av miljö- och energiarbete inom branschen.

 

ETTELVA Arkitekter har varit verksamt i över trettio år och skapat bostäder, kommersiella lokaler och stadsdelar – vackra och funktionella miljöer som sätter slutanvändaren i första rummet. Tillsammans med systerföretaget arkitekt- och konsultföretaget MER är koncernen en företagsgrupp med drygt 60 medarbetare.