1 december 2023
måndag, 16 december 2013 19:01

Pangea: Institutionerna tror på aktier

Skrivet av 
alt

Mikael Söderlundh, analyschef på Pangea Property Partners.

 

alt

Bård Bjølgerud, vd på Pangea Property Partners.

 

Pangea Property Partners genomför årligen en undersökning bland Nordens drygt 150 största institutionella investerare om deras syn på olika kapitalplaceringar och planerade investeringsstrategier under kommande tolv månader. I årets undersökning rankar hela 60 procent av institutionerna aktier som det för närvarande mest attraktiva tillgångsslaget, jämfört med bara 16 procent för ett år sedan.

 

– Vi ser ett tydligt trendskifte med ökad riskaptit och fokus på investeringar som ger en positiv hävstång om konjunkturen förbättras, säger Mikael Söderlundh, analyschef på Pangea Property Partners.

 

Även fastigheter står sig starkt och en majoritet av de institutionella investerarna (54 procent) planerar att öka sin fastighetsexponering under den kommande tolvmånadersperioden. Totalt handlar det om fastighetsförvärv om nära 40 Mdr kr och även här är det ökad fokus på konjunkturberoende investeringar som gäller.

 

– Tidigare har typiska lågrisksektorer som bostäder och samhällsfastigheter varit mest attraktiva, men nu står kontorsfastigheter högst upp på investeringslistan. Det tyder på att man söker en större exponering mot hyresmarknaden och tror på den ekonomiska utvecklingen framöver, säger Mikael Söderlundh.

 

Enligt undersökningen vill de institutionella investerarna i första hand växa på sina hemmamarknader, men intresset för internationella fastighetsinvesteringar har ökat. För närvarande bedöms USA vara den mest attraktiva marknaden men det finns även ett stort intresse för fastighetsinvesteringar i övriga Europa och Asien.

 

– De största nordiska institutionerna kommer att vara en viktig investerarkategori på fastighetsmarknaden även framöver och breddade investeringskriterier öppnar för nya typer av affärer, säger Bård Bjølgerud, vd på Pangea Property Partners.