21 mars 2023
onsdag, 18 december 2013 20:41

Wallenstam rivstartar år 2014

Skrivet av 
alt

Wallenstam ska utveckla 600 lägenheter i Mölnlycke.

 

Wallenstam är i startgroparna för byggstart av 900 lägenheter i Göteborgsområdet. Nyligen beslutade avtal och genomförda fastighetsaffärer skapar möjligheter för nyproduktion av cirka 600 lägenheter i centrala Mölnlycke, 180 lägenheter vid Stallbacken intill Åby travbana i Mölndal och 150 lägenheter i Aspedalen/Aspevallen i Lerum.
 

– Det här ger oss en fantastisk start på 2014 och är helt i linje med vår ambition att bidra till en god stadsutveckling. Samtidigt tillför vi någonting som verkligen behövs i Göteborgsområdet, fler bostäder, säger Thomas Dahl, vice vd.

 

De 600 lägenheterna i centrala Mölnlycke är ett resultat av Wallenstam och Härryda kommuns nytecknade ramavtal för att bidra till fler bostäder här. Avsikten är att ett exploateringsavtal ska tecknas så snart detaljplaneprocessen är klar, vilket förväntas ske under 2014. Utbyggnaden ska ske etappvis med en utbyggnad om cirka 200 lägenheter under det första året och därefter cirka 100 lägenheter per år.

 

I Stallbacken, Mölndal, där Wallenstam hart köpt byggrätter av NCC planeras byggstart under 2014. Här finns byggrätter för totalt 735 lägenheter i olika upplåtelseformer.

 

I Aspedalen/Aspevallen, där Wallenstam har tecknat avtal om samverkan med HSB, Skanska och Lerums kommun för att utveckla området, kan en första möjlig byggstart ske under 2016.