1 december 2023
måndag, 23 december 2013 14:19

Johan Ericsson, ny chef för Corporate Finance

Skrivet av 
alt

                                                                                               

Nuvarande vd och koncernchef Johan Ericsson (bilden) har utsetts till ny chef för Corporate Finance, som är en av Catellas två verksamhetsgrenar. Rollen kommer att delas med en person som ska rekryteras. Det delade ledarskapet möjliggör fokus på både löpande verksamhet och affärsutveckling.

 

Anders Palmgren kommer att lämna sin befattning som chef för Corporate Finance, och som en konsekvens av detta avgår han från Catellas koncernledning per idag.

 

Som tidigare kommunicerats tillträder Knut Pedersen som vd och koncernchef efter Johan Ericsson den 1 januari 2014. Johan Ericsson fortsätter på Catella som ansvarig för verksamhetsgrenen Corporate Finance, som han kommer att leda tillsammans med en framtida kollega.

 

– Vi är mycket glada över att Johan Ericsson kommer att leda vår Corporate Finance verksamhet. Johan har haft en betydande roll i att bygga upp Catellas starka närvaro, framför allt inom fastighetssektorn, säger Johan Claesson, styrelseordförande i Catella.

 

En rekryteringsprocess kommer att inledas för att hitta den chef som ska dela ledarskapet för verksamhetsgrenen Corporate Finance med Johan Ericsson.

 

– Syftet med det delade ledarskapet är att möjliggöra fokus på både det dagliga arbetet och samtidigt ha resurser till att vidareutveckla vår Corporate Finance affär, säger Johan Claesson.

 

Catella har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med 24 kontor i 12 länder. Catella kommer att bevara och utveckla denna position genom att stärka de lokala kontoren, parallellt med att samordna verksamheterna både mellan geografiska områden
och funktioner.