25 april 2024
onsdag, 08 januari 2014 20:45

David Dahlgren utvecklar Amasten

Skrivet av 
alt
David Dahlgren blir ny vd för noterade Amasten Holding.

 

First North-noterade Amasten Holding har anställt David Dahlgren som vice vd med ansvar för affärsutveckling och transaktioner. Dahlgren har över tio års erfarenhet av fastighetsinvesteringar och förvaltning, de senaste sju åren som Norden-vd på Tavistock Group (tidigare kallat Kenmore Property Group och Tamar Capital Partners) och dessförinnan som investeringsrådgivare åt institutionella och privata fastighetsägare på Aberdeen Property Investors.

 

Fastighetsportföljen på Tavistock, omfattade som mest 211 fastigheter i Sverige, Norge och Finland med ett fastighetsvärde på 6,5 Mdr kr, var kontors-, industri- och handelsfastigheter.

 

De senaste åren arbetade Dahlgren i huvudsak med att avveckla Tavistocks bestånd genom ett sjuttiotal försäljningar och det arbetet är nu slutfört. Delar av det tidigare beståndet som han har ansvarat för fanns i Tamar European Industrial Fund (plc), som är noterad på Londonbörsen.

 

Vid årsskiftet tillträdde Amasten två bolag med fastigheter i Osby från huvudägaren Thomas Melins privata bolag. I bolagen ingår sju fastigheter i centrala Osby med hyresintäkter på omkring 7 Mkr varav cirka 20 procent kommer från lokaluthyrning och resterande 80 procent från bostadslägenheter. Driftsnettot i fastigheterna uppgår till cirka 3,2 Mkr. Transaktionen kommer att bidra positivt till den totala intjäningen och kassaflödet i Amastenkoncernen.

 

Vidare har det funnits dotterbolag inom Amastenkonceren som har haft säkerheter ställda för bolag utanför koncernen. Med denna affär löses den pantsättningsproblematik som uppstod i samband med det omvända förvärvet av Morphic Technologies tidigare under året och som redovisats i delårsrapporterna.