19 maj 2024
torsdag, 09 januari 2014 20:58

Fortsatt osund konkurrens i byggbranschen

Skrivet av 
alt

Peter Löfgren, utvecklingschef Sveriges Byggindustrier.

 

Skatteverket har genomfört en undersökning som visar att det totala skattefelet i Sverige minskar, och att bland annat byggbranschen sticker ut som en bransch där det alltjämt finns betydande problem. Samtidigt visar undersökningen att den allmänna inställningen till att köpa svart blir alltmer negativ.

 

– Det är glädjande om den nedåtgående spiralen har brutits, men det återstår ett stort arbete med att komma tillrätta med den svarta ekonomin i samhället generellt och i byggbranschen specifikt, säger Peter Löfgren, utvecklingschef Sveriges Byggindustrier.

 

Han fortsätter:
– Att vart tredje byggföretag anser sig utsatt för osund konkurrens för att oseriösa aktörer kan fuska med skatter och avgifter borde vara under den svenska politiska målbilden. Att allmänheten nu har en mer negativ inställning till svartarbete är mycket glädjande och jag bedömer att ökad kunskap om svartarbetets negativa konsekvenser samt reformen med ROT-avdrag högst påtagligt bidragit till attitydförändringen.
 

Byggbranschen har länge argumenterat för ordning och reda genom att Skatteverket måste få moderna verktyg för att kunna göra oanmälda kontroller ute i verkligheten.
 

– Vi vill se en lag om närvaroliggare, en redovisning av arbetsgivaravgift på individnivå och en lag om anmälningsplikt för utländska företag. Vi vet att dessa förslag kommer att ge positiva resultat genom att Skatteverkets oanmälda kontroller kan bli effektiva och förebyggande. Manöverutrymmet för fuskarna måste helt enkelt bli mindre, avslutar Peter Löfgren.