24 juni 2024
fredag, 07 februari 2014 12:03

ETTELVA Arkitekter konverterar kulturbyggnader

Skrivet av 
alt
Från vänster Ivana Bilic, Wicktor Sevefjord och Lars Gezelius.

 

ETTELVA Arkitekter förstärker kompetensen inom konverteringar av kulturhistoriska byggnader och BIM. Arkitektbyrån har sett en markant ökning av mängden uppdrag med konverteringar av äldre fastigheter till nya verksamheter.

 

Företaget rekryterar därför Lars Gezelius som har stor erfarenhet av arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och ett stort intresse för detaljer. Han har bland annat gjort utredningar om hur Kirunas stadshus bör hanteras vid flytten av stadskärnan. Han säger:

– Många av de högklassiga gamla byggnaderna är hotade och det finns en okunskap och därmed en respektlöshet kring hur de förvaltas. Kulturarvet är en ändlig resurs, och jag vill påvisa konstnärliga kvaliteter som är värda att bevara och som kanske inte alla ser.

 

Tidigare har ETTELVA utfört ett flertal konverteringar såsom omvandlingen av Saltsjöqvarn till hotell – Elite Marina Tower, och tillsammans med systerföretaget MER konverterades LM Ericssons telefonfabrik på Telefonplan till Försäkringskassans huvudkontor. För Stora Tullhuset, byggnaden där Fotografiska är inrymt, tilldelades ETTELVA ROT-priset 2011.

 

ETTELVA förstärker samtidigt sitt team ytterligare inom BIM, Building Information Modeling. Kontoret har länge varit ledande inom området.

– Flera projekt i tidiga skeden går nu över i genomförandefas och vi rekryterar för att utföra projekteringen, säger ETTELVAs vd Anders Lindh.

 

Wicktor Sevefjord har arbetat som byggnadsingenjör sedan 1989. Han är specialist på BIM-modeller och är imponerad av ETTELVAs kompetens inom området. Han säger:

– ETTELVA har välutvecklade kunskaper inom BIM och är dessutom ett riktigt trevligt kontor att arbeta på. Det märks att medarbetarna har ett stort förtroende för varandra.

 

Ivana Bilic är byggnadsingenjör med stort intresse för bostadsbyggande. Hon kommer närmast från Strategisk Arkitektur. Hon säger:

– Det är jättekul att börja jobba på ETTELVA. På kontoret finns både en vilja att lära sig mer och dela med sig av sina kunskaper.

 

ETTELVA Arkitekter har nu 41 anställda exklusive systerföretaget MER med 25 anställda.