24 juni 2024
tisdag, 11 februari 2014 20:23

Framtiden ska bygga mer

Skrivet av 
alt

Anneli Snobl, koncernchef.

 

Framtidenkoncernen, som genom dotterbolag förvaltar drygt 70 600 lägenheter, 550 000 kvm lokaler och 48 000 p-platser i Göteborg, ökade sina hyresintäkter ifjol med 2,8 procent till 5 129 Mkr (4 988), medan driftsöverskottet förbättrades med 3,3 procent till 2 957 Mkr (2 862).

 

Under året investerade Framtiden 2 247 Mkr (2 354) i ny- och ombyggnation samt förvärv. Totalt färdigställdes 333 nya bostäder, varav 216 hyresrätter. Ambitionen är att successivt nå en produktion om 1 000 färdigställda hyresrätter per år.

 

– Vår utmaning framåt är att bygga fler bostäder och under året har vi fokuserat på att utveckla våra interna och externa processer för ökad nyproduktion. Vi fortsätter vårt arbete kring integration med ännu tydligare fokus på att bygga det hållbara samhället för framtiden, säger Anneli Snobl, koncernchef.

 

Som ett led i Göteborgs Stads bolagsöversyn sålde Framtidenkoncernen sina helägda dotterbolag Parkeringsbolaget och GöteborgsLokaler samt Scandinaviumbolaget, som ägdes till 91,84 procent, till Higab. Försäljningen ägde rum 2 januari 2014. Därefter ingår i koncernen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Rysåsen, Egnahemsbolaget och Störningsjouren.

 

Vid årsskiftet uppgick marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna till 65 926 Mkr (62 593). Genomsnittligt direktavkastningskrav minskade med 0,1 procentenhet till 4,9 procent (5,0). Framtiden externvärderar fastigheter motsvarande 8 procent av marknadsvärdet. Värdet på de externvärderade fastigheterna översteg den interna värderingen med 6,6 procent (8,3). Soliditeten ökade till 59 procent (58) och belåningsgraden minskade till 23 procent (25).