25 april 2024
tisdag, 27 maj 2014 15:13

Ny ledning i Amasten

Skrivet av 
alt

                                                                                                      

David Dahlgren (bilden t h) blir ny verkställande direktör i Amasten Holding AB, noterat på First North. Samtidigt blir Rickard Backlund (bilden i mitten), ny styrelseordförande och Christian Hahne (bilden t h), ny ordinarie ledamot i Amasten Holding.

 

David Dahlgren har varit anställd som vice vd med ansvar för affärsutveckling och transaktioner sedan 1 januari i år.

 

– Vi har den senaste tiden intensifierat Amastens förberedelser att växa vidare och det känns naturligt för mig att  lämna över stafettpinnen till David som ett led i det arbetet, säger Thomas Melin, styrelseledamot och avgående vd för Amasten.

Han fortsätter:
– Från bolagets sida gläds vi också åt att förstärka styrelsen med Rickard Backlund som ny styrelseordförande och Christian Hahne som ny ordinarie ledamot. Därmed känner vi oss väl rustade att i första skedet nå den målsättning om en portfölj på minst två miljarder kr som sattes upp i samband med att det tidigare Morphic Technologies blev fastighetsbolaget Amasten Holding i januari 2013.

 

– Som nya ledamöter i Amastens styrelse ser vi fram emot att vara med och bygga Amasten vidare. I vårt tycke saknar börsen ett fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på fastigheter i mindre och medelstora orter, då flera av de noterade bolagen ökar sin fokus på storstadsregionerna.  Amastens fokus på bostadsfastigheter och en mindre mängd kommersiella fastigheter ger sammantaget goda möjligheter att skapa ett bra bolag med stabil intjäning och goda tillväxtförutsättningar, säger Rickard Backlund och Christian Hahne.

 

– Det skall bli både roligt och spännande att ta över rollen som vd i Amasten. Under de gångna månaderna har jag lärt känna bolaget och jag ser en stor potential i tonvikten på bostäder och på en mindre mängd kommersiella fastigheter i mindre och mellanstora orter. Det finns goda förutsättningar att skapa ytterligare aktieägarvärde genom huvudsakligt fokus på kassaflödesdrivna investeringar i städer som erbjuder högre direktavkastning än vad de större städerna erbjuder, säger David Dahlgren.

 

Rickard Backlund är vd i Cityhold, styrelseordförande i NP3 och vd för Grön Bostad. Han har tidigare även varit fastighetschef på Alecta och global chef för Aberdeen Asset Managements fastighetsinvesteringar, Aberdeen Property Investors.

 

Christian Hahne är vice vd för Erik Selin Fastigheter och han har tidigare varit vd för Newsec Corporate Finance. Han är arbetande styrelseordförande i Fastighets AB Centur, Alnova Balkongssystem, World Fuel Secure Systems, Fastighets AB Bryggeriet med flera bolag. Han är även styrelseledamot i NP3 Fastigheter.

 

David Dahlgren har över tio års erfarenhet av fastighetsinvesteringar och förvaltning. Före Amasten var han under sju år vd på Tavistock Group Norden (före detta Kenmore Property Group och Tamar Capital Partners), där han ansvarade för transaktioner och förvaltning. Fastighetsportföljen på Tavistock omfattade som mest 211 fastigheter i Sverige, Norge och Finland med ett fastighetsvärde om 6,5 Mdr kr. Före tiden på Kenmore verkade han som investeringsrådgivare åt institutionella och privata fastighetsägare på Aberdeen Property Investors under drygt tre år. David Dahlgren började sin karriär i finansbranschen 1998.