4 juni 2023
tisdag, 23 september 2014 17:04

Ghadban ökar Skanskas fokus på social hållbarhet

Skrivet av 
alt

                                                                                         

Skanska ökar sin fokus på hållbart företagande i Sverige genom att utse Roba Ghadban (bilden) till ansvarig för social hållbarhet med ansvar för att utveckla Skanskas sociala engagemang. 

 

Skanska arbetar aktivt för att bidra positivt till samhällsutvecklingen. För att förstärka det arbetet tillsätter Skanska Sverige nu ett team som enbart ska fokusera på social hållbarhet. Teamets uppgift blir att identifiera hur Skanskas projekt kan tillföra sina kunder mervärden genom sociala upphandlingar. 

 

Roba Ghadban har blivit utsedd att bygga upp teamet. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor inom Skanska och från företag som Levi Strauss & Co, där hon ansvarade för hållbarhetsfrågor i Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Ghadban kommer att rapportera till Johan Gerklev, övergripande hållbarhetschef på Skanska Sverige. 

 

– Vi vill att våra kunder ska ställa högre krav på oss och våra konkurrenter. Skanska har stor erfarenhet av socialt engagemang från andra länder och vi ser en växande trend i Sverige. Roba Ghadban kommer att utveckla arbetet så att det blir tydligt för kunderna vilka krav de kan ställa på oss. Sverige behöver fler kunder som vågar satsa på sociala upphandlingar, säger Johan Gerklev.

 

Skanska samarbetar redan idag med flera kommuner och andra offentliga aktörer vad gäller arbetsmarknadssatsningar och integrationsprojekt.

 

– Det händer mycket inom det här området. Skanska är redan involverade i många spännande samarbeten. Jag ser fram emot att fortsätta att utveckla och renodla Skanskas sociala engagemang så att det blir en naturlig del i merparten av våra projekt, säger Roba Ghadban.