25 april 2024
tisdag, 21 oktober 2014 19:05

Specialfastigheter visade vinst om 758 Mkr

Skrivet av 
alt

Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

 

Specialfastigheter redovisar en minskad vinst efter skatt till 758 Mkr (947). Minskningen förklarades främst av lägre positiv orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter om 137 Mkr (334). Posten skatt bestod av betald skatt -111 Mkr (-121) Mkr och uppskjuten skatt -116 Mkr (-156).

 

Intäkterna från fastighetsförvaltning uppgick till 1 377 Mkr (1 368), varav hyresintäkterna ökade till 1 298 (1 286) Mkr. Fastighetskostnaderna ökade till 292 Mkr (277), beroende på ökade planerade underhållskostnader. Sammantaget resulterade i att driftöverskottet minskade till 1 085 Mkr (1 091).

 

Den 30 september bedömdes fastigheternas marknadsvärde till 19 705 Mkr (19 361), varav pågående investeringsprojekt 598 Mkr (1 945). I portföljen ingår fastigheter inom försvar och rättsväsende för 10 167 Mkr, kriminalvård 7 332 Mkr och institutionsvård och övriga specialverksamheter 2 206 Mkr.

 

De räntebärande skulderna minskade till 9 362 Mkr (10 001). Minskningen berodde på att Specialfastigheter har sålt fastigheter samt för närvarande har en låg investeringsvolym.
Det egna kapitalet ökade till 7 564 Mkr (6 628), motsvarande en soliditet om 38,9 procent (38,1).