25 april 2024
onsdag, 22 oktober 2014 18:28

Atrium Ljungbergs vinst blev 370 Mkr Utvalda

Skrivet av 
alt

Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg.

 

Atrium Ljungbergs niomånadersvinst efter skatt sjönk till 370 Mkr (856), vilket motsvarade 2,81 kr/aktie (6,57). Till minskningen bidrog orealiserade värdeförändringar för finansiella instrument om -623 Mkr (341). I resultatet ingick även orealiserade värdeförändringar för fastigheter med 426 Mkr (42) och reavinster med 8 Mkr (0). Resultatet före värdeförändringar ökade till 652 Mkr (616) och driftöverskottet från fastighetsförvaltningen förbättrades till 1 020 Mkr (959).

 

– Vi har en stabil resultattillväxt under perioden med en ökning av både driftöverskott och resultat före värdeförändringar med 6 procent. Affärsklimatet för fastighetssektorn i Sverige är gynnsamt och framtidsutsikterna för Atrium Ljungberg är goda. Min förväntan är att vi kommer att ha ett flertal nya projektstarter under den kommande 12-månadersperioden, säger vd Ingalill Berglund.

 

Nettoomsättningen minskade till 1 714 Mkr (1 752), varav hyresintäkter ökade till 1 481 Mkr (1 445). Bland annat tecknades strategiskt viktiga uthyrningar i Hagastaden, Stockholm, om 7 000 kvm. Uthyrningsgraden minskade till 93 procent (95 vid årsskiftet), inklusive projektfastigheter där Sickla Front och Nod tillkommit.

 

Under perioden köpte Atrium Ljungberg två fastigheter, Sicklaön 83:3 i Nacka och Dimman 11 i Malmö, för total 620 Mkr (0). Vidare investerades 508 Mkr (942) i befintligt bestånd, medan fastigheten Fatursbrunnen 17 i Stockholm såldes för 94 Mkr (980).     

 

Den 30 september bedömdes portföljens marknadsvärde vara 26,5 Mdr kr (25,0 vid årsskiftet) fördelat på 48 fastigheter med en uthyrbar area om 1 012 000 kvm.

 

De räntebärande skulderna minskade till 12,1 Mdr kr (12,4) och finansierades till en medelränta om 3,5 procent (3,6). Under perioden sålde bolaget egna aktier för 295 Mkr, vilket bidrog till at det egna kapitalet steg till 11,3 Mdr kr (11,0), motsvarande en soliditet om 41,3 procent (41,1).

 

För helåret 2014 håller Atrium Ljungberg fast vid sin tidigare prognos om ett resultat före värdeförändringar och skatt om 815 Mkr.

 

Marknaden uppskattade rapporten då aktien steg med drygt 2 procent till 99,20 kr som senast betalt. LE