4 juni 2023
torsdag, 13 november 2014 19:47

Platzer hyr ut 3200 kvm i centrala Göteborg

Skrivet av 
alt

P-G Persson, vd Platzer Fastigheter.

 

Under hösten har Platzer hyrt ut drygt 3 200 kvm i fastigheterna runt Centralenområdet. Viktiga faktorer för hyresgästerna i valet av läge har varit närhet till allmänna kommunikationer och serviceutbudet i centrala Göteborg.

 

De hyresgäster som Platzer har tecknat hyresavtal med under hösten är Göteborgs Kvinnoklinik, Admeta, PromikBook, MTR Express och LaSSe Brukarstöd på sammanlagt cirka 2 000 kvm fördelat över fastigheter på Lilla Bommen, Gullbergsvass och Odinsgatan. Utöver detta har avtal om sammanlagt cirka 1 200 kvm tecknats på Gullbergsvass i den nyförvärvade fastigheten Tennet. De hyresgäster som flyttar in alternativt utökar sina ytor är Superoffice, Conscriptor, DNV och VIA Egencia.

 

– Områdena Lilla Bommen, Gullbergsvass och Odinsgatan runt centralstationen tillhör CBD i Göteborg och vi upplever ett fortsatt stort intresse på marknaden för våra lokaler där. Jag är övertygad om att den stadsutveckling som planeras i området kommer att stärka områdets attraktionskraft ytterligare, säger P-G Persson, vd i Platzer Fastigheter.