4 juni 2023
torsdag, 13 november 2014 19:52

Ökad lönsamhet för Peab

Skrivet av 
alt
 Jesper Göransson, vd Peab.


Peab ser tydliga resultat av de åtgärder bolaget vidtog ifjol för en ökad lönsamhet och en lägre kapitalbindning. Under årets första nio månader ökade den operativa nettoomsättningen till 31 662 Mkr (30 164), medan det operativa rörelseresultatet steg till 1 292 Mkr (36) och en starkt förbättrad marginal till 4,1 procent (0,1). Föregående års rörelseresultat belastades med engångskostnader om 920 Mkr. Vinsten efter skatt ökade till 861 Mkr (-72), motsvarande 2,92 kr (-0,24) per aktie.
 

– Genom åtgärdsprogrammet har vi lagt grunden för en effektivare verksamhet och ett mer lönsamt Peab. Vi ser resultateffekter enligt plan i vår produktion, såväl vad gäller sänkta omkostnader som ökad intjäning. Med stabila marknadsförutsättningar i botten fortsätter vi att arbeta med ökat kundfokus på den lokala marknaden, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab.

 

Orderingången minskade till 24,2 Mdr kr (26,9) och vid periodens slut uppgick orderstocken till 27,5 Mdr kr (28,2 vid årsskiftet).  Under perioden fick Peab bland annat i uppdrag från Region Skåne att uppföra en ny vårdbyggnad om 40000 kvm i Helsingborg och från ett samägt bolag med Catena att bygga en terminal för DHL i Sunnanå, Malmö.

 

Vidare ökade Peab sitt markinnehav i Tegnérlunden, Västerås, vilket innebär att bolaget totalt ska uppföra 270 lägenheter i området.

 

Tack vare en stark bostadsmarknad, framförallt i Stockholm, ökade igångsättningen av egenutvecklade bostäder till 1797 (1213) och antalet sålda bostäder till 1929 (1254).

 

I balansomslutningen om 31,0 Mdr (31,9 vid årsskiftet) ingick projekt- och exploateringsfastigheter om 6,5 Mdr kr (6,8). Nettoskulden minskade till 4,8 Mdr kr (5,9), medan snitträntan i låneportföljen minskade till 3,1 procent (3,2). Det egna kapitalet ökade till 7890 Mkr (7668), motsvarade en soliditet om 25,7 procent (24,0). LE